03:40 PM 22/09/2020  |   Lượt xem: 555  | 

Sáng ngày 22/9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ và tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị.

 
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, nhà nước trong luôn được quan tâm chỉ đạo; thể chế chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới; nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt năm 2018, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ. Đây là những văn bản quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật ngành Nội vụ, tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nhà nước ngành Nội vụ nói riêng từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và đạt được những kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ và tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước để cập nhật những thông tin hữu ích, quan trọng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện và chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định các cơ quan, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm chủ động bảo vệ bí mật nhà nước.
 

Quang cảnh tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.

 
Sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị,  Đại tá PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, đã báo cáo những nội dung liên quan đến chương trình tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020.
 

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-bao-ve-bi-mat-44982.html)