07:13 PM 10/07/2018  |   Lượt xem: 831  | 

Đây là một trong những bước tiến của tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giảm phiền hà cho người dân.

 

Ngày 3/7, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận - một trong những bước tiến của tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà cho người dân.

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận là cơ sở đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn.

Đây cũng là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng CNTT của tỉnh thời gian tới nhằm đạt các mục đích như: Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các bộ, sở, ngành nhằm tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC công cho tổ chức, DN và người dân bất kể trong hay ngoài giờ làm việc với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

Giúp tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, bảo đảm triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan Nhà nước. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, đề xuất danh mục các nhiệm vụ cần triển khai để cơ bản hoàn thành hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận vào năm 2020.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Chính quyền điện tử sẽ cung cấp một nền dịch vụ hành chính nhanh, chính xác hơn, công khai, minh bạch và người dân có thể quan sát việc thực hiện quản lý của Nhà nước. Với tính năng liên thông các dữ liệu, chính quyền điện tử giúp cán bộ tra cứu, thụ lý nhanh chóng, dễ dàng trong việc xử lý hồ sơ, giảm bớt thời gian, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Đối với người dân và DN, chính quyền điện tử sẽ giúp giảm TTHC, thời gian đi lại và tránh gây phiền hà cho người dân, DN. Người dân có nhiều lựa chọn trong việc giao dịch hồ sơ như: Nộp hồ sơ trực tuyến qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến và theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ…/.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)