03:04 PM 24/06/2018  |   Lượt xem: 1135  | 

Thời gian qua, Hà Nội luôn chú trọng nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính của các cấp được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng Thành phố thông minh.

Nâng cao chất lượng sống cho người dân, xây dựng Thành phố thông minh là mục tiêu TP. Hà Nội đang hướng đến. Từ đầu năm đến nay, Thành phố liên tục đẩy mạnh khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Thành phố chú trọng nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính của các cấp được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4, tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng chính quyền điện tử và hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Cùng với đó, triển khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 năm 2018, trong đó, danh mục DVCTT được triển khai năm 2018 là 269 DVCTT, mức độ 3 là 254 DVCTT, mức độ 4 là 15 DVCTT.

Thành phố duy trì kết nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp giao ban trực tuyến mở rộng đến cấp xã; duy trì, vận hành hệ thống mạng thông tin điện tử giữa Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; khai gửi, nhận 100% văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành chính điện tử (trừ văn bản mật), tiến tới giảm sử dụng văn bản giấy. Hướng dẫn, triển khai hỗ trợ kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản đến các ngành, các cấp trực thuộc.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục triển khai, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành UBND Thành phố kết nối liên thông với phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương qua trục liên thông Văn phòng Chính phủ và hệ thống quản lý văn bản đến các cấp của Thành phố.

Đến nay, Thành phố đã kết nối mạng diện rộng đến 584/584 xã, phường, thị trấn, đồng thời, bảo đảm trang thiết bị công nghệ thông tin đến cấp xã để triển khai hệ thống DVCTT mức độ 3, 4; triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung cung cấp các dịch vụ công mức 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại 30 quận huyện, 584 xã, phường, thị trấn. Hiện nay, tổng số DVCTT mức độ 3, 4 trên toàn địa bàn Thành phố phố là 506, trong đó 337 DVCTT mức độ 3 và 169 DVCTT mức độ 4.

Đẩy mạnh hình thức thanh toán điện tử

Để thúc đẩy việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và chính quyền, UBND Thành phố cũng đã triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020; ban hành kế hoạch về phát triển thương mại điện tử năm 2018. Theo đó, Thành phố phấn đấu năm 2018, doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn; giữ vững xếp hạng từ thứ 2 trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử (EBI) hằng năm.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, Thành phố triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, Thành phố sẽ thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” (không người bán, sử dụng mô hình 020 Online 2 Offline, sử dụng mã hình QR trong đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến, sử dụng logistics điện tử trong giao nhận sản phẩm, hàng hóa). Tổ chức vận hành mạng lưới “Máy bán hàng tự động" tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán điện tử) trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn Thành phố...

Cũng để chuẩn bị các điều kiện cho Thành phố thông minh, Hà Nội sẽ xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành tập trung, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Thành phố thông minh. Trung tâm được hình thành với 6 chức năng chính: Trung tâm giám sát, điều hành giao thông và an ninh công cộng; Trung tâm điều hành thông tin ứng cứu khẩn cấp; Trung tâm giám sát, bảo đảm an toàn thông tin và hỗ trợ kỹ thuật; Trung tâm tổng hợp, phân tích dữ liệu; Trung tâm thông tin hỗ trợ công dân và dịch vụ công ích; Trung tâm thông tin báo chí và truyền thông.

Ngoài ra, hệ thống du lịch thông minh được xây dựng với các chức năng chính là hình thành Kho tích hợp dữ liệu tập trung cho ngành du lịch; bản đồ số du lịch; Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch trên di động; hệ thống phân tích dữ liệu cho dự báo du lịch thông minh; hệ thống wifi công cộng; hệ thống tra cứu thông tin du lịch và hỗ trợ khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ tiếp tục hình thành các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, năng lượng, môi trường…/.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)