09:16 AM 28/02/2018  |   Lượt xem: 3487  | 

Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND TP. Hà Nội) vừa có các quyết định xếp hạng 6 di tích Kiến trúc - Nghệ thuật và di tích Lịch sử - Nghệ thuật của các huyện: Đan Phượng, Ba Vì, Gia Lâm và quận Nam Từ Liêm.

Cụ thể,  xếp hạng di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng; di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đình Thuận Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng; di tích Kiến trúc - Nghệ thuật đền Hai Bà, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; di tích Kiến trúc - Nghệ thuật chùa Tăng Long, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm; di tích Lịch sử - Nghệ thuật đền Cẩm Sơn, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì; di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, các xã, phường có di tích được xếp hạng có trách nhiệm quản lý Di tích đúng quy định pháp luật và Thành phố./.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)