03:15 PM 22/03/2019  |   Lượt xem: 899  | 

Ngày 22/3/2019, tại Hội trường Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị Tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cho các đơn vị thuộc khu vực phía Bắc.

     Tham dự Chương trình tập huấn có: Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cùng các thành viên trong Ban soạn thảo Thông tư và hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các bộ ngành, các cơ quan Trung ương; các Tập đoàn kinh tế nhà nước; đại diện lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND, Sở Nội vụ và Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên Huế trở ra.

 

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Hội nghị.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: Triển khai Thông tư vào xây dựng văn bản điện tử và văn thư điện tử, đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình xây dựng chính phủ điện tử, giai đoạn đầu sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, mong rằng các đồng nghiệp trong ngành sẽ cùng sát cánh với Cục để thực hiện, triển khai Thông tư, …Hội nghị này là buổi đầu để Ban soạn thảo giới thiệu và phổ biến những nội dung của 02 Thông tư, chỉ ra những điểm mới, điểm quan trọng, định hướng các bước thực hiện khi áp dụng Thông tư vào thực tế, cũng là dịp để các đồng nghiệp đưa ra ý kiến, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư ở đơn vị mình. Những trường hợp cần thiết, có sự sửa đổi, bổ sung cho kịp thời, phù hợp. Cục sẽ tham mưu với cơ quan cấp trên, xem xét và hoàn thiện các văn bản có liên quan để hướng dẫn kịp thời trên các phương tiện truyền thông của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

      Hội nghị đã nghe các báo cáo viên tập huấn, phổ biến những nội dung cơ bản của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử như: bối cảnh ra đời của Thông tư, thực trạng quản lý điện tử, căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, hiệu lực thi hành, những quy định mới so với các quy định trước, …

      Trên cơ sở nghiên cứu Thông tư, nghe các báo cáo viên trình bày các điểm trọng yếu và thực tế áp dụng tại đơn vị, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều ý kiến thắc mắc và được Ban soạn thảo Thông tư giải đáp để áp dụng Thông tư vào công việc tại đơn vị. Các vấn đề được trao đổi nhiều tập trung vào: việc lập hồ sơ, danh mục hồ sơ điện tử; các giải pháp ký số văn bản điện tử, thể thức, định dạng của chữ ký số, phát hành văn bản điện tử, áp dụng chữ ký số tại các cơ quan, công ty…

      Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ban Chủ trì Hội nghị.

 

Phó Cục trưởng Đỗ Văn Thuận trả lời ý kiến của các đại biểu

 

ThS. Lê Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Tin học, thành viên Ban soạn thảo phổ biến nội dung Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

 

TS. Nguyễn Thị Chinh - Thư ký Ban soạn thảo phổ biến nội dung Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

Ông Nguyễn Trí Tuệ - Trung tâm Tin học và Công báo, văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

 

Ông Nguyễn Văn Phong, Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

 

Ông Đoàn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn EVN đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

Tin, ảnh: Trần Ngọc