07:44 PM 28/06/2018  |   Lượt xem: 221  | 

Trong 2 ngày 21 và 22/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018. Tham dự tập huấn có 400 học viên là chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã; lãnh đạo và cán bộ văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe triển khai Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường cung, cầu lao động năm 2018; triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi những kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động để được giải đáp, hướng dẫn kịp thời.

Sau thời gian tập huấn, các cán bộ văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2018 tại địa bàn mình. Qua đó, nhằm thu thập những thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động lao động để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời thu thập thông tin về thực trạng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo ngành nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở để các định hướng đào tạo và bố trí nguồn nhân lực phù hợp./.