09:08 AM 23/05/2019  |   Lượt xem: 1507  | 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CCVTLT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, ngày 24 tháng 4 năm 2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang  tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019. Đến tham dự buổi Khai giảng có ông Nguyễn Văn Tuấn -Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh An giang, Chi cục Trưởng Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; ông Dương Văn Lịnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; Thạc sĩ Hoàng Quang Cương - Giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 100 học viên từ các Sở, ban, ngành tỉnh; Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các Hội đặc thù cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, ban ngành tỉnh thuộc Danh mục các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh về tham dự.

Quang cảnh buổi khai giảng.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (Từ ngày 24-26/4/2019). Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề:  Kỹ năng hành chính văn thư; Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử);Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến: Văn bản giấy và văn bản điện tử;Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ;Thảo luận, thực hành.

Qua 03 ngày tập huấn, học viên được trang bị kịp thời những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mới về văn thư, lưu trữ, nhất là công tác văn thư điện tử, lưu trữ điện tử theo tinh thần của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử./.

(Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ An Giang)