09:38 AM 26/02/2018  |   Lượt xem: 597  | 

Sáng ngày 24 tháng 01, UBND huyện Việt Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh; đồng chí Trần Đỗ Thảo, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn, cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ các cơ quan và các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Tại đây báo cáo viên của Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh đã truyền đạt các nội dung của Luật Lưu trữ; Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; các văn bản hướng dẫn của Cục Văn thư, lưu trữ Nhà nước.

Bên cạnh đó đại biểu cũng được giới thiệu một số văn bản hướng dẫn của UBND huyện về việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ lưu trữ; văn bản chấn chỉnh thực hiện công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau lớp tập huấn UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn lập được kho lưu trữ, thu thập và phân loại tài liệu từ năm 2015 trở về trước./.

(Theo Cổng Thông tin điện tử huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang)