02:42 PM 15/04/2021  |   Lượt xem: 155  | 

Tham dự hội nghị có gần 120 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ thuộc Bộ. Báo cáo viên tập huấn có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); bà Nguyễn Anh Thư, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) với các chuyên đề về công tác văn thư lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước.

     Ngày 15/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch T.p Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị tập huấn “Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021".

     Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh hội nhập và xây dựng Chính phủ điện tử. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, nhà nước trong luôn được quan tâm chỉ đạo; thể chế chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới; nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt ngày 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; ngày 19/02/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp, phổ biến là việc xác định mức độ mật; thống kê, lưu giữ, bảo quản; sao chụp, tài liệu bí mật nhà nước; sử dụng máy tính và các thiết bị trong soạn thảo, lưu giữ, truyền  đưa bí mật nhà nước… Những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã và đang tạo ra những nguy cơ trực tiếp dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục...

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn “Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021".

     Về công tác văn thư - lưu trữ thời gian qua cũng được Chính phủ hết sức quan tâm, ngày 05/3/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Trong đó, công tác văn thư, lưu trữ điện tử là vấn đề tương đối mới. Việt Nam đang chính thức đi vào giai đoạn văn thư và lưu trữ điện tử. Những hoạt động trong giai đoạn đầu tiên này chắc chắn sẽ rất là bỡ ngỡ, sẽ có những phát sinh vướng mắc, cần trao đổi hoàn thiện hơn.

Bà Nguyễn Anh Thư, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tập huấn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ .

     Hội nghị đã trao đổi và thảo luận sôi nổi về các kiến thức cơ bản của 4 chuyên đề, gồm: Nhận thức, phổ biến các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 1192/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, tổ chức hiện nay do Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) trình bày; Chuyên đề công tác văn thư, lưu trữ về Triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Triển khai Quyết định 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điên tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025” do bà Nguyễn Anh Thư, Cục Văn thư lưu trữ nhà nước trình bày.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn “Công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021" của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

     Tổng kết bế mạc hội nghị, bà Hồ Thị Kiều Anh, Trưởng phòng Hành chính - lưu trữ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao chất lượng các bài giảng, sự tận tình, tâm huyết của các báo cáo viên; sự nghiêm túc học hỏi, trao đổi của các học viên và hy vọng sau đợt tập huấn này công tác văn thư lưu trữ và bảo mật được tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ bài bản và hiệu quả hơn./.

Thư Tuyết