10:32 AM 11/05/2018  |   Lượt xem: 738  | 

Hai ngày 29 và 30/3, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Gia Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND xã, thị trấn; các trường học công lập thuộc huyện.

Dự khai mạc lớp học có đồng chí Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Học phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc lớp học đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt công tác văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học đảm bảo buổi tập huấn đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian 02 ngày 395 học viên được giảng viên hướng dẫn các chuyên đề: trách nhiệm của văn thư, lưu trữ cơ quan, đơn vị; việc lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự, kỹ năng quản lý văn bản, kỹ năng chỉnh lý hồ sơ; kỹ năng lập hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ./.

(Theo Cổng Thông tin điện tử huyện Gia Lâm)