01:28 PM 22/09/2020  |   Lượt xem: 244  | 

Sáng nay (22/9/2020), tại Hội trường Cục, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”.

    Đến tham dự khai mạc lớp tập huấn có, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Trần Trung Kiên - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; công chức, viên chức các đơn vị chức năng và viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục khu vực phía Bắc; công chức, viên chức thuộc Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tham gia học trực tuyến.

 

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 

    Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, cả nước đang thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang chuyển mình và đã đạt những kết quả nhất định trong việc thực hiện xây dựng văn thư điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử và phát huy giá trị tài liệu. Trong bối cảnh đó, Cục tổ chức lớp tập huấn nhằm cập nhật các văn bản mới, giải thích những điểm quan trọng và giải đáp các vướng mắc về văn thư điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử cho công chức, viên chức để áp dụng vào công việc tại đơn vị. Công chức, viên chức thuộc Cục tham gia lớp tập huấn cần nghiêm túc học tập, hiểu rõ nội dung các văn bản được phổ biến. Từ đó thấy được vai trò, nhiệm vụ của bản thân khi cả nước nói chung và Cục Văn thư và Lưu trữ nói riêng thực hiện văn thư điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước.

     Học viên lớp tập huấn sẽ nghe trình bày các chuyên đề: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020; Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 03/5/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đối với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hướng dẫn lập hồ sơ điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

    Một số hình ảnh tại Lớp tập huấn:

 

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

 

 

Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, trình bày những điểm mới và cần lưu ý về Nghị định 30/2020/NĐCP ngày 03/5/2020

của Chính phủ về công tác văn thư đối với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

 

Bà Nguyễn Thị Chinh – Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử trình bày những khái niệm mới, cần chú ý và các biện pháp khi

triển khai Quyết định số 458/QĐTTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025”.

 

 

Bà Trần Thị Hồng Diệu - Chuyên viên chính, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc lập hồ sơ điện tử

trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

 

 

Viên chức thực hành việc lập hồ sơ điện tử.

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trần Ngọc