10:32 AM 19/12/2018  |   Lượt xem: 765  | 

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành công văn số 1339/VTLTNN-NVĐP gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước đối với tài liệu tại Lưu trữ lịch sử.

Theo công văn, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử của tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh, thành phố liên hệ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo địa chỉ: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo số điện thoại: 024.37661072 – 0912041116 để cùng phối hợp giải quyết./.