4 kết quả được tìm thấy

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông

 08:41 AM 04/05/2018

Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

 04:15 PM 16/03/2018

Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

 09:09 AM 15/03/2018

Rút ngắn thời gian xác nhận nhân sự công dân Việt Nam ở nước ngoài

 09:52 AM 03/11/2017