7 kết quả được tìm thấy

Tọa đàm “Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư - lưu trữ”

 01:10 PM 15/05/2018

Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

 04:17 PM 05/03/2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

 09:38 AM 26/02/2018

Bộ pháp điển thuộc chủ đề: Văn thư, Lưu trữ

 05:04 AM 06/02/2018

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 05:19 AM 25/01/2018

Kho bạc Nhà nước tổ chức lớp bồi dưỡng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước theo các quy định mới

 02:00 PM 22/11/2017

Quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

 11:29 AM 22/11/2017