4 kết quả được tìm thấy

Khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018

 09:37 AM 14/04/2018

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu khu vực phía Bắc năm 2018

 10:13 AM 30/03/2018

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2018

 02:17 PM 29/03/2018

Kho bạc Nhà nước tổ chức lớp bồi dưỡng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước theo các quy định mới

 02:00 PM 22/11/2017