10:43 AM 16/11/2021  |   Lượt xem: 67  | 

Việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam tại Hội nghị này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình của dân tộc Việt Nam.

     Năm 1950 tại Vawszava (Ba Lan), Hội đồng hòa bình thế giới được thành lập, đây là một tổ chức phi chính phủ tập hợp những nhân sĩ, tri thức, những nhà hoạt động xã hội, tôn giáo thuộc nhiều nước trên thế giới tự nguyện tham gia đấu tranh chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. Sau khi ra đời, với lời kêu gọi hòa bình tại Stockholmes năm 1950, đã có rất nhiều nhà bác học, nhà hoạt động xã hội và hàng trăm triệu người tham gia phong trào hòa bình, ủng hộ Hội đồng Hòa bình thế giới. 

     Để ủng hộ phong trào này và cũng là thực hiện khát vọng về một nền hòa bình, độc lập cho dân tộcViệt Nam, ngày 19/11/1950 tại địa danh xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Tại Hội nghị này, Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam chính thức được thành lập gồm 35 thành viên đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, một ban thường trực với 05 thành viên. Kể từ đây Việt Nam trở thành thành viên tích cực của Hội đồng Hòa bình thế giới.

     Theo bản tin của Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam ngày 24/11/1950, vào Trung tuần tháng 11/1950, Hội nghị Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tôn Đức Thắng - Quyền Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban vận động Hội nghị bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam. Thành phần hội nghị gồm một số các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Minh - Liên Việt; đại biểu các đoàn thể Tổng Liên đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Thanh niên, Hội Nông dân cứu quốc, Hội những người viết báo; các đảng Dân chủ, Xã hội, công giáo và phật giáo, đại biểu Nam bộ, Nam Trung bộ và kiều bào ngoài nước…

     Hội nghị đã thông qua điện văn gửi Đại hội Bảo vệ hòa bình của thế giới. Trong bài điện văn đã nêu rõ mục đích của Hội nghị Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam là để hưởng ứng Đại hội bảo vệ hòa bình của thế giới “sát cánh cùng với lực lượng trong trận tuyến hòa bình do Liên Xô lãnh đạo, xây dựng hòa bình hạnh phúc lâu dài cho nhân loại”(1).

Điện văn của Hội nghị Hòa bình thế giới của Việt Nam gửi Đại hội Hòa bình của thế giới. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 257, mục lục 02, tờ số 05.

     Trong Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới (do bận công việc nên không thể tham dự). Nội dung chính của hai bức thư khẳng định nhân dân Việt Nam và thế giới đều yêu chuộng hòa bình và chỉ rõ nguồn gốc chiến tranh là đế quốc chủ nghĩa. Dân tộc ta muốn có hòa bình thì phải ra sức chống chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời, khẳng định Việt Nam đã và đang ra sức“chặt cái gốc chiến tranh đế quốc”(2) bằng cách góp sức “hơn 500 triệu chiến sỹ hòa bình ở các nước trên thế giới như Liên Xô, Trung Quốc và các nước khác để bảo vệ hòa bình thế giới”(3). Việt Nam kêu gọi nhân dân thế giới cùng đoàn kết đồng lòng để chống chiến tranh, gìn giữ hòa bình “các chiến sĩ hòa bình hiện đang bị áp bức phải tham chiến trong hàng ngũ quân đội Pháp, cùng bắt tay nhau trên hỏa tuyến, … tiêu diệt bọn thực dân gây chiến tranh”(4.) Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Hội nghị Hòa bình thế giới của Việt Nam sẽ làm tốt vai trò và sứ mệnh của mình và khẳng định Hội nghị nhất định thành công tốt đẹp.

Thư ngày 17/11/1950 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị Hòa bình thế giới của Việt Nam.  Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 257, mục lục 02, tờ số 03,04

Thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Hội nghị Hòa bình thế giới của Việt Nam. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 257, mục lục 02, tờ số 04-05.

     Kết quả của Hội nghị là việc “cử ra Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam và đặt ra kế hoạch thành lập các Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới ở các nông thôn, xí nghiệp, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị, bộ đội để xúc tiến việc thi hành những nghị quyết của Hội nghị và của Đại hội Hòa bình thế giới lần thứ hai”(5).

         

Danh sách các thành viên Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 257, mục lục 02, tờ số 06.

      Việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam tại Hội nghị này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình của dân tộc Việt Nam. Qua đó cũng thể hiện ý chí và nguyện vọng của dân tộc ta - luôn đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu vì một ngày mai tươi sáng, vì một thế giới không còn chiến tranh./.

------------------

Chú thích:

1. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, mục lục 02, hồ sơ số 257, tờ số 05.

2, 3, 4. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ số 257, mục lục 02, tờ 04.

5. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, mục lục 02, hồ sơ số 257, tờ số 05.

Nguyễn Thị Hương (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)