11:08 AM 31/07/2020  |   Lượt xem: 309  | 

Hơn 150 đại biểu đại diện lãnh đạo Văn phòng, phòng Hành chính - Tổ chức, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã tham dự Hội nghị.

Thực hiện Công văn số 1698/UBND-NC ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, sáng ngày 24/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, báo cáo viên; ông Hà Tùng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, báo cáo viên cùng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Văn phòng, phòng Hành chính - Tổ chức, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND, Phòng Nội vụ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ, công chức tham mưu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc 10 huyện, thành phố của tỉnh.

 

 

Ông Nguyễn Quang Đông, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quang Đông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang  - nhấn mạnh việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ là yêu cầu cấp thiết hiện nay; nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư; giúp công chức, viên chức nói chung và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ nói riêng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.

Tại Hội nghị, bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực tiếp truyền đạt những nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư; trong đó, đi sâu và hướng dẫn làm rõ những điểm mới quy định tại Nghị định và giới thiệu Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Bà Vũ Thị Thanh Thủy cũng  trực tiếp giải đáp các câu hỏi của đại biểu tham gia hội nghị đã gửi về Ban tổ chức và câu hỏi trực tiếp tại hội trường.

 

 

Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.
 

Cũng tại Hội nghị, ông Hà Tùng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Bắc Giang, đã trình bày một số vấn đề về đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và giải pháp công nghệ phục vụ công tác văn thư, lưu trữ điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Ông Hà Tùng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
trình bày một số vấn đề tầng kỹ thuật và giải pháp công nghệ.

 

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, khẩn trương và có hiệu quả. Qua đó, góp phần đưa Nghị định số 30/2020/NĐ-CP thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Tú Châu - Chu Thị Thanh Quỳnh