04:17 PM 05/03/2018  |   Lượt xem: 777  | 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CCVTLT ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 01 năm 2018, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và cập nhật những kiến thức mới giúp đội ngũ công chức làm công tác chuyên môn nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp và đúng quy định.

Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các đối tượng là công chức tại các sở, ban, ngành tỉnh. Đến tham dự lễ khai giảng lớp tập huấn có ông Dương Văn Lịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Trưởng Ban tổ chức lớp; ông Nguyễn Minh Đức An-Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Phó Ban tổ chức lớp; thầy Thạc sĩ Hoàng Quang Cương - Giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và 56 các anh, chị học viên cùng tham dự.

Quang cảnh lớp học

Với thời lượng 02 ngày học tập, các học viên được Báo cáo viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng dẫn các nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ như: Triển khai một số văn bản mới về lĩnh vực văn thư, lưu trữ; hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan; hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quy trình tiêu hủy tài liệu hết giá trị; thảo luận, thực hành…        

Thông qua lớp tập huấn, đã trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các kỹ năng, nghiệp vụ công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị từng bước chấn chỉnh, đưa công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của đơn vị đi vào nề nếp./.

(Theo Website của Sở Nội vụ tỉnh An Giang)