03:53 PM 16/03/2020  |   Lượt xem: 705  | 

Sắc lệnh này đã đề ra những quy định nguyên sơ nhưng cơ bản và khá đầy đủ điều khoản áp dụng cho Lục quân của Quân đội Việt Nam.