08:42 AM 03/11/2020  |   Lượt xem: 199  | 

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm bảo vệ thành quả của lớp lớp người đi trước, là sự thể hiện lòng biết ơn những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.