11:29 AM 22/11/2017  |   Lượt xem: 613  | 

Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường B9, địa chỉ số 06, đường Phan Đăng Lưu, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Tham dự tập huấn có 150 lượt người tham dự là Thủ trưởng và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch và công chức phụ trách VTLT tại UBND các phường.

Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời hướng dẫn, nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn thực hiện xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; kỹ năng lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND Thành phố. Ngoài ra, còn hướng dẫn xây dựng phương án phân loại sơ bộ hồ sơ, tài liệu và thực hiện báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị./.

Quang cảnh lớp Tập huấn

(Theo Website của Chi Cục Văn thư lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh)