11:41 AM 06/10/2020  |   Lượt xem: 169  | 

Thực hiện công văn số 30/KH-CĐVTLTNN ngày 10/3/2020 về hoạt động công đoàn năm 2020 trong đó có nhiệm vụ Hiến máu nhân đạo, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát động phong trào “Sẻ giọt máu đào – trao niềm hy vọng”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu, Ban Chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã phối hợp với Công đoàn Bộ Nội vụ phát động và triển khai tình nguyện hiến máu trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước dự kiến vào tháng 12 năm 2020. “Sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”, hãy đừng ngần ngại đưa cánh tay hiến giọt máu đào cứu cuộc sống của người khác hôm nay, vì đến lúc nào đó chính chúng ta hoặc người thân cần máu sẽ có những cánh tay như thế “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” .  

 

 

 

Công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2019.

     

     

Công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2019.

 

Về đối tượng hiến máu:

+ Nam, đủ tuổi đời từ 18 tuổi - 60 tuổi cân nặng 45 kg trở lên;

+ Nữ đủ tuổi đời từ 18 tuổi - 55 tuổi cân nặng 42 kg trở lên.

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, Ban chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước mong nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo Cục cùng các công chức, viên chức và người lao động, để ngày hiến máu tình nguyện đạt kết quả tốt nhất.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước