Quan điểm về quản lý tài liệu điện tử trong “Tài liệu đào tạo về Quản lý tài liệu điện tử”

 10:00 AM 17/01/2017

Đánh giá công tác văn thư, lưu trữ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua đợt kiểm tra năm 2016

 11:00 AM 27/12/2016

Phát hành bản điện tử Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước

 04:00 PM 23/11/2016

Nghiên cứu bước đầu về việc ứng dụng công nghệ mã số mã vạch trong quản lý tài liệu lưu trữ ở Trung Quốc

 03:00 PM 24/10/2016


Thống kê, rà soát các văn bản quản lý nhà nước về lưu trữ để thực hiện công tác pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đối với đề mục lưu trữ

 02:00 PM 19/08/2016

Sự cần thiết kiện toàn tổ chức Lưu trữ Nhà nước nhìn từ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

 05:00 PM 08/07/2016

Trao đổi về giá trị pháp lý của tài liệu số hóa

 10:00 AM 27/04/2016

Thực trạng áp dụng tiêu chuẩn ngành (TCN) về “Mục lục hồ sơ” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

 09:00 AM 25/04/2016

Áp dụng giải pháp nhận dạng ký tự quang học (OCR) trong biên mục tài liệu lưu trữ

 11:00 AM 23/02/2016