Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử

 10:48 AM 12/10/2020

“Ký số USB token cá nhân” trên phần mềm Quản lý văn bản điện tử

 11:10 AM 08/10/2020


Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

 10:58 AM 29/09/2020

Chức năng tạo “Sổ văn bản” tài khoản văn thư trên phần mềm quản lý văn bản điện tử (Phần 2)

 09:05 AM 28/09/2020

Chức năng tạo “Sổ văn bản” tài khoản văn thư trên phần mềm quản lý văn bản điện tử

 11:27 AM 18/09/2020

Thị xã Hồng Lĩnh: Tập huấn hướng dẫn ký số điện tử và thực hiện mô hình Văn phòng không giấy

 02:25 PM 17/09/2020

Các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

 09:18 AM 15/09/2020

Khánh Hòa trao quyết định công nhận tài liệu quý và kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu quý năm 2020

 03:58 PM 14/09/2020

Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số

 11:30 AM 11/09/2020