04:19 PM 22/05/2019  |   Lượt xem: 349  | 

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2019, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ đã tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp Bộ “Nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam”.

 

       Đề tài mang mã số: ĐT.10/15 do Th.S. Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Chủ nhiệm. Các thành viên Đề tài gồm có TS. Vũ Thị Minh Hương (Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương); TS. Lê Quý Quỳnh (Nguyên Vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia); Th.S. Nguyễn Thị Thúy Bình (Nguyên Giám đốc Trung tâm KHCN Văn thư - Lưu trữ); Th.S. Trần Việt Hoa (Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III); Th.S. Nguyễn Thùy Trang (Phó Giám đốc Trung tâm KHCN Văn thư - Lưu trữ) và Th.S. Đàm Diệu Linh (Viên chức biệt phái Phòng Nghiệp vụ VTLT trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước).

       Hội đồng nghiệm thu gồm có: PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng; GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - Phản biện 1; Ông Hoàng Quốc Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng - Phản biện 2; các Ủy viên Hội đồng: PGS. TS. Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường; PGS. TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội; TS. Phạm Văn Thắm, Nghiên cứu viên cao cấp, Thành viên Tổ tư vấn Ủy ban Biên giới quốc gia; Th.S. Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ.

      Tham dự buổi nghiệm thu Đề tài còn có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý khoa học - Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu Đề tài.

 

 

Th.S. Nguyễn Thu Hoài -Chủ nhiệm Đề tài - trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu.

 

      Chủ nhiệm Đề tài - Th.S. Nguyễn Thu Hoài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung của Đề tài được chia thành 03 chương: Chương 1 - Xác định nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Chương 2 - Giới thiệu khối tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Chương 3 - Đề xuất giải pháp sưu tầm và phát huy giá trị của khối tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

      Trong Chương 1, nhóm nghiên cứu đã giới thiệu khái quát về biển, đảo Việt Nam; chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và kết quả khảo sát, lập danh mục các nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tại Chương 2, nhóm nghiên cứu tập trung giới thiệu khái quát về thành phần, loại hình, số lượng, nội dung, giá trị và tình hình tổ chức sử dụng khối tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là khối tài liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong Chương 3, nhóm nghiên cứu đã phân tích một số thuận lợi, khó khăn tác động tới việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sưu tầm và phát huy giá trị của khối tài liệu lưu trữ này trong thời gian tới.

 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu chính thức đọc nhận xét Đề tài.

     Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều nhận định: Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã cung cấp được danh mục một số nguồn và tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam (đặc biệt là tài liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa) đang bảo quản tại 04 Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và tại một số cơ quan, tổ chức và cá nhân khác ở trong nước, nước ngoài (Anh, Pháp…). Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được một số giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sưu tầm và phát huy giá trị của khối tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong thời gian tới.

      Tuy nhiên, để nội dung Đề tài được hoàn thiện hơn, nhóm nghiên cứu cần điều chỉnh lại bố cục, nội dung của một số chương, mục cho hợp lý; phần đề xuất cần phân tích chi tiết hơn để đảm bảo tính khả thi của từng giải pháp; rà soát, chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật, lỗi diễn đạt…

      Kết luận buổi nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu, cho rằng Đề tài là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Đặc biệt, Hội đồng nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức Đề tài đều kiến nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, nhóm nghiên cứu tiếp tục đề xuất nhiệm vụ điều tra, khảo sát và thống kê tổng thể ở trong và ngoài nước nguồn tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu Đề tài.

      Đề tài được nghiệm thu xếp loại Khá./.

(Phòng Quản lý khoa học và công nghệ - Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ)