09:57 AM 19/05/2020  |   Lượt xem: 634  | 

Hiện nay, Viện vẫn là một trong những cơ quan đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất Việt Nam.