01:47 PM 04/10/2021  |   Lượt xem: 166  | 

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) (04/10/1961 - 04/10/2021), 20 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III xin giới thiệu một số tài liệu về công tác Phòng cháy chữa cháy đang được bảo quản tại Trung tâm.

     Phòng cháy chữa cháy là một việc làm hết sức quan trọng, giúp hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro mà cháy nổ gây ra về người và tài sản. Xác định tầm quan trọng của công tác này, ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là một trong những Pháp lệnh về công tác phòng cháy chữa cháy được ban hành sớm nhất của Nhà nước ta.

     Nội dung Pháp lệnh gồm 10 Điều, trong đó Điều 1 quy định: “Mỗi công dân phải tích cực đề phòng không để nạn cháy xảy ra, luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, triệt để tuân theo các quy định về phòng cháy, chuẩn bị sẵn sàng để khi cần có thể chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Trong các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng, công trường, nông trường, việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và trước hết là trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị ấy”.

 

Sắc lệnh số 53-LCT ngày 04/10/1961 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác Phòng cháy và chữa cháy”, đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27/9/1961. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, hồ sơ 945.

     Trong những năm tiếp theo, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhưng do công tác quản lý và đôn đốc kiểm tra thực hiện chưa tốt nên ở nhiều địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị cơ sở vẫn để xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở, trụ sở làm việc, kho tàng, nhà xưởng, đường ống dẫn xăng dầu và cháy rừng, trong đó có nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

      Để chủ động ngăn chặn, không để xảy ra và dập tắt kịp thời các vụ cháy, nhất là những vụ cháy lớn, bảo đảm an toàn về tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, ngày 31/5/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 175-CT về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. Chỉ thị nhấn mạnh: “Các cấp, các ngành phải tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy; rà soát, bổ sung các văn bản pháp quy đã có về vấn đề này và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phải xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy, gây thiệt hại về người và tài sản. Những cá nhân, tập thể, cơ quan do không chấp hành đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy để gây ra cháy phải bồi thường mọi thiệt hại do cháy gây ra và phải thanh toán mọi khoản chi phí cho việc chữa cháy, trường hợp nghiêm trọng hoặc do cố ý phải bị truy tố trước pháp luật”.

 

Chỉ thị số 175-CT ngày 31/5/1991 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành về tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng

     Ngày 04/10/1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết số 369/TTg về việc lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày Phòng cháy, chữa cháy toàn dân”. Kể từ đó đến nay, cứ vào ngày 04/10 hằng năm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đều tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân các địa phương tổ chức các hoạt động về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân.

 

Quyết định số 369/TTg ngày 04/6/1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày Phòng cháy chữa cháy toàn dân”. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Văn phòng Chính phủ, hồ sơ 2796

     Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy chữa cháy. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2001, trong đó quy định rõ: “Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam”. Luật cũng quy định lấy ngày 04/10 hàng năm là Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy:  "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy chính là dịp để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo nghiêm túc thực hiện Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy, hạn chế tai nạn cháy nổ, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoát đất nước, xây dựng đất nước ngày càng bình yên, an toàn và phát triển vững mạnh".

Phạm Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)