10:12 AM 30/07/2007  |   Lượt xem: 271  | 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã tổ chức và tham gia một số triển lãm, trưng bày với các chủ đề hưởng ứng kỷ niệm 60 ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007).

 Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III có một số hoạt động chính như sau:

Trao tặng danh mục hồ sơ cán bộ đi B cho các tỉnh:   Lễ trao tặng danh mục cho 12 tỉnh đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam đã diễn ra tại Trung tâm, số 34 Phan Kế Bính – Ba Đình – Hà Nội sáng ngày 23/7/2007. Các báo, đài truyền hình đã đồng loạt đưa tin và số lượng người đến xin sao chụp, nhận lại hồ sơ tại Phòng Tổ chức sử dụng tài liệu của Trung tâm đã tăng nhanh, nhiều hơn.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trần Hoàng cùng đại biểu các tỉnh, thành phố tham quan trưng bày tài liệu chuyên đề “60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Tham gia tổ chức triển lãm “60 năm ngày thương binh liệt sĩ” cùng với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Triển lãm khai mạc vào hồi 8h ngày 25/7/2007 tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam .Một số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật thể hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác thương binh liệt sĩ; những thành tích trong công tác này từ 1947 đến nay qua các báo cáo, bảng thống kê, hình ảnh v.v... đã được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam lựa chọn trưng bày.

Trưng bày chuyên đề “60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ” tại Trung tâm. Tại khu trưng bày chuyên đề, hơn 200 tài liệu chọn lọc từ các phông Phủ Thủ tướng, Bộ Nội Vụ, Bộ Thương binh Cựu binh, Bộ Lao động... đã thể hiện nổi bật nội dung: Toàn Đảng, toàn dân thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

 Xây dựng và hoàn thiện bản thảo sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh liệt sĩ và người có công với nước” (phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh) để xuất bản trong thời gian tới.

 Hoàn thiện danh mục cán bộ đi B có thẻ tiết kiệm và công trái chuẩn bị để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.       

                            Nguyễn Thị Ngọc Diệp - TTLTQG III