Cà Mau: Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử

 02:42 PM 14/10/2021
Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đã ký quyết định số 31 về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (quy chế) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Thanh niên với công tác lưu trữ trong thời đại chuyển đổi số

 10:41 AM 14/10/2021

“Đại sứ quán dữ liệu” đầu tiên trên thế giới và xu hướng hợp tác mới trong quản lý dữ liệu số

 09:43 AM 12/10/2021

Ngày giải phóng Thủ đô qua tài liệu lưu trữ

 03:45 PM 08/10/2021