Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

 02:47 PM 31/05/2021
Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 661/QĐ-BNV ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Nội vụ.

Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được lập dưới dạng điện tử

 10:44 AM 23/03/2021

Thanh Hóa thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử trong các cơ quan, tổ chức

 09:30 AM 23/02/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ

 10:29 AM 14/12/2020

Khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử

 10:55 AM 23/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử

 02:45 PM 18/11/2020

Một số kết quả từ Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”

 04:20 PM 06/11/2020

Đắk Lắk tập huấn trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

 01:59 PM 22/10/2020