02:45 PM 20/12/2017  |   Lượt xem: 1089  | 

Hàng năm, ICA đều có rất nhiều hoạt động như hội thảo, đào tạo, hỗ trợ các thành viên phát triển hoạt động nghề nghiệp.

Năm 1986, Lưu trữ Việt Nam chính thức gia nhập Hội đồng Lưu trữ quốc tế (International Archives Council - ICA). Lưu trữ Việt Nam là một trong 160 thành viên loại A trên tổng số 1.693 thành viên của ICA. Là thành viên, trong những năm qua, Lưu trữ Việt Nam đã tích cực tham gia Hội nghị thường niên và Đại hội Lưu trữ Quốc tế ICA(1).

Hàng năm, ICA đều có rất nhiều hoạt động như hội thảo, đào tạo, hỗ trợ các thành viên phát triển hoạt động nghề nghiệp. Xin trân trọng giới thiệu một số hoạt động chính trong năm 2018 và 2019 được cập nhật trên Trang thông tin chính thức của ICA: https://www.ica.org/en/events.

- Khóa đào tạo giáo dục và lưu trữ

Thời gian: 29/01-02/02/2018

Địa điểm: Ghent (Bỉ)

Nội dung:

Kể từ năm 2014, FARO và Lưu trữ Anh tổ chức khóa đào tạo vào mùa đông và mùa hè để hỗ trợ các nhà lưu trữ, nhân viên giáo dục và các nhà lưu giữ các sưu tầm đặc biệt về phát triển nghề nghiệp. Hoạt động đào tạo này đạt được một số thành công nhất định và các học viên tham gia đã có được những kinh nghiệm quý giá. Hoạt động lần này có sự phối hợp với Thư viện Đại học Ghent (Bỉ), Lưu trữ nhà nước Bỉ và Trung tâm Nhân văn Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức tại thành phố Ghent (Bỉ).

Đối với những học viên mới (những người chưa từng tham gia khóa đào tạo nào trước đó), sẽ tham dự một lớp đào tạo nâng cao trước vào 28/01/2018. Lớp này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tạo lập một chương trình giáo dục và tài nguyên, tầm quan trọng của cách tiếp cận và kỹ thật sử dụng tài liệu một cách hiệu quả. Hai ngày đầu của khóa đào tạo tập trung vào việc điều tra về các Tài nguyên giáo dục mở (ORE) và các công nghệ, trong đó học viên tham dự sẽ bắt đầu xây dựng các yếu tố số để sử dụng trong phát triển các kết quả thu được vào cuối khóa.

Trong khóa học lần này, lớp học sẽ nghiên cứu về chủ đề di cư từ các vùng duyên hải (Low Countries) đến Bắc Mỹ trong Thế kỷ 17.

- Hội nghị các Viện Lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á - Thái Bình Dương - Lần thứ  22 (22nd SEAPAVAA Conference)

Thời gian: 07/4 – 12/4/2018

Địa điểm: Bangkok, Thái Lan

Nội dung:

Hội nghị do Viện Lưu trữ Phim Thái Lan, phối hợp với Lưu trữ Quốc gia Thái Lan, Bảo tàng và Lưu trữ của Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan. Chủ đề của Hội nghị lần này là “AV lưu trữ vượt ranh giới” (AV Archiving Beyond Boundaries).

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các đại biểu sẽ có dịp trao đổi, giới thiệu những nỗ lực thu thập và bảo quản tài liệu phim; đồng thời có dịp tiếp cận, trao đổi về kỹ thuật cũng như gặp gỡ các nhà cung cấp các dịch vụ bảo quản di sản tư liệu nghe nhìn trong khu vực và trên thế giới.

- Hội nghị thường niên ARA 2018

Thời gian: 29/8-31/8/2018

Địa điểm: Glasgow, Scotland

Nội dung: Hiệp hội Văn thư và Lưu trữ (Hiệp hội nghề nghiệp của các nhà lưu trữ, bảo quản lưu trữ và văn thư của Anh và Ireland) sẽ tổ chức Hội nghị tại Glasgow với chủ đề “Con người tạo ra tài liệu”. Chủ đề thảo luận tại Hội nghị sẽ liên quan đến văn thư và lưu trữ, công tác bảo quản và lưu giữ tài liệu số. Hội nghị hoan nghênh các đóng góp tham luận từ các nhà lưu trữ trên toàn thế giới.

- Hội nghị thường niên của ICA năm 2018

Thời gian: 26/11-30/11/2018

Địa điểm: Yaoundé, Cameroon

Nội dung:  Hội nghị do Lưu trữ quốc gia Cameroon đăng cai. Đây là dịp gặp gỡ, trao đổi và thảo luận giữa các cơ quan lưu trữ các nước thành viên của ICA.

- Hội nghị thường niên của ICA năm 2019

Thời gian: 21-23/10/2019

Địa điểm: Edinburgh, Scoltland

Nội dung: Hội nghị do ARA đăng cai tổ chức.

 

Chú thích:

  1. Giới thiệu Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, năm 2017, lưu hành nội bộ.

Thu Hà (Trung tâm Tin học Cục VTLTNN lược dịch)