10:04 AM 29/05/2018  |   Lượt xem: 983  | 

Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển hiện đang lưu giữ 800 km giá tài liệu, trong đó 130 triệu ảnh có thể tra tìm online. Việc tra tìm tài liệu online này được dành ưu tiên cho công dân Thụy Điển.

1. Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển 400 năm tuổi

       Năm 2018 là năm kỷ niệm 400 năm Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển. Khởi nguồn từ lưu trữ của Văn phòng Hoàng gia, và đây có thể là cơ quan lưu trữ được thành lập sớm nhất.

       Ngày nay, Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển bảo quản các tài liệu công – tài liệu chính quyền trung ương, khu vực và địa phương, tài liệu của các cá nhân và tổ chức phi chính phủ.

       Để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu và dân chủ, việc tiếp cận của công chúng và các nhà chuyên môn với tài liệu lưu trữ là ưu tiên hàng đầu của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển.

2. Lịch sử

       Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển phát triển từ nhiều kho lưu trữ khác nhau do Chính quyền Trung ương lập ra từ nhiều thế kỷ.

       Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển là một trong những cơ quan công quyền lâu đời nhất của đất nước. Xuất phát từ thời kỳ Trung cổ, kho lưu trữ đầu tiên được thành lập năm 1618 với việc lưu trữ tài liệu của chính quyền và tòa án, được đặt dưới dự quản lý của Văn phòng Hoàng gia.

       Lưu trữ Quốc phòng, nắm giữ tài liệu quốc phòng từ thế kỷ 16 cho tới hiện nay, được thành lập năm 1805.

       Năm 1878, Lưu trữ Quốc gia chuyển thành một cơ quan nhà nước độc lập.

       Giai đoạn 1899-1935, có 7 cơ quan lưu trữ nhà nước khu vực được thành lập để sưu tầm và bảo quản các tài liệu của chính quyền địa phương và khu vực.

       Lưu trữ Quốc phòng và các Cơ quan Lưu trữ nhà nước khu vực bắt đầu hoạt động độc lập, nhưng sau đó được sát nhập vào Lưu trữ Quốc gia lần lượt trong các năm 1995 và 2010.

3. Cơ cấu và nhiệm vụ của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển

       Lưu trữ Quốc gia chủ yếu là kho lưu trữ chính thức của Chính phủ Thụy Điển và thực hiện việc giám sát quản lý lưu trữ của của các cơ quan nhà nước Thụy Điển. Theo luật của Thụy Điển, phần lớn các tài liệu được công khai.

       Lưu trữ Quốc gia thuộc Bộ Văn hóa.

       Lưu trữ Quốc gia có vai trò và chức năng theo luật định do Nghị viện và Chính phủ quyết định.

       Đội ngũ lãnh đạo đứng đầu là Tổng Giám đốc, giúp việc là một Ủy ban điều hành và Hội đồng tư vấn.

       Phục vụ công chúng truy cập tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ cơ bản của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển.

        Lưu trữ Quốc gia ưu tiên cho lưu trữ nhà nước, nhưng cũng lưu trữ các tài liệu cá nhân và các tổ chức phi nhà nước, bao gồm cả các doanh nghiệp.

       Lưu trữ Quốc gia thu thập và bảo quản tài liệu lưu trữ để bảo tồn cho thế hệ mai sau. Nhiều tài liệu cũng đã được số hóa.

          Hoạt động và dịch vụ

       Lưu trữ Quốc gia cung cấp một loạt dịch vụ cho các cơ quan và tổ chức.

       Trung tâm Nghiên cứu Lưu trữ Quốc gia (SVAR) có nhiệm vụ đưa tài liệu lưu trữ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và giáo dục.

       Từ điển phả hệ quốc gia Thụy Điển (SBL) định hình các tài liệu tra cứu tham khảo về các gia đình và cá nhân tiêu biểu định hình xã hội và lịch sử Thụy Điển qua các thời kỳ.  Nội dung tóm tắt, do các chuyên gia viết, được trình bày dưới dạng có thể truy cập được.

       Diplomatarium Suecanum xuất bản các ấn bản quan trọng về các tài liệu thời Trung cổ, với cả hai tài liệu gốc và bản dịch có sẵn trực tuyến.

       Cơ quan quản lý Huy chương Nhà nước (The State Heraldry) chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến huy hiệu quốc gia và công dân và bảo đảm rằng tất cả các mẫu tiêu chuẩn huy chương hiện nay và đã được sử dụng ở Thụy Điển phù hợp với luật định.

       Trung tâm Hội nghị truyền thông (MKC) xử lý tài liệu cho Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển và các cơ quan nhà nước khác. Với công suất scan 100.000 ảnh/ngày, đây là một trung tâm lớn nhất ở Châu Âu.

       Digisam, Ban thư ký về số hóa được tổ chức tại Lưu trữ Quốc gia.

            4. Sơ lược về các hoạt động của Lưu trữ quốc gia Thụy Điển

a. Dữ liệu lưu trữ quốc gia (NAD- National Archives Database)

      NAD là cơ sở dữ liệu lưu giữ các thông tin lưu trữ ở Thụy Điển và cung cấp sổ đăng ký quốc gia cho người tạo hồ sơ có tài liệu lưu trữ tham khảo, đăng ký của các cơ quan lưu trữ với các thông tin liên hệ và dữ liệu hoàn chỉnh về phân loại địa giới và lịch sử hành chính.

       NAD bao gồm hỗ trợ tìm kiếm từ các cơ quan lưu trữ của Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển (Lưu trữ Quốc gia, Lưu trữ Quốc phòng và Lưu trữ vùng). Hỗ trợ tìm kiếm từ các cơ quan lưu trữ khác không nhập dữ liệu vào NAD tại thời điểm tra cứu, nhưng tài liệu cần tìm có thể tiếp cận bằng đường link từ tiêu đề tài liệu lưu trữ trong NAD tới trang thông tin điện tử (webpage) hoặc cổng thông tin có tài liệu này.

       Từ ngày 01/02/2018, các tài liệu được số hóa tại Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển được tự do tìm kiếm và xem trên mạng với 65,5 triệu bản tài liệu số hóa.

b. Khai thác tài liệu lưu trữ đã được số hóa, các hồ sơ và cơ sở dữ liệu

+ Bản đồ và bản vẽ

       Lưu trữ quốc gia Thụy Điển lưu trữ hàng triệu bản đồ lịch sử của các thành phố, làng mạc, nông trại…từ thế kỷ 17 cho tới nay.

       Lưu trữ quốc gia ở Arninge, Stockholm và Lưu trữ Vùng tại Härnösand nắm giữ một bộ sưu tập đồ sộ các bản đồ từ Cơ quan Khảo sát địa chính Quốc gia Thụy Điển và dữ liệu này cũng đã được đưa lên mạng.

       Lưu trữ quốc gia Thụy Điển là một trong những cơ quan lưu trữ có lượng bản đồ lưu trữ lớn nhất thế giới.

       Bản đồ lịch sử

       Dữ liệu lưu trữ số hóa của Lưu trữ Thụy Điển bao gồm hơn 1 triệu bản đồ lịch sử có từ năm 1628. Dữ liệu này gồm các bản đồ của phần lớn lãnh thổ Thụy Điển, rất nhiều trong số đó được làm rất tốt, trang trí rất đẹp và có thể có được xem là tác phẩm nghệ thuật.

       Lưu trữ Quốc phòng, ở Stockholm, nắm giữ một lượng lớn bộ sưu tập bản đồ vẽ tay từ thế kỷ 17, thế kỷ 18 và thế kỷ 19, chủ yếu từ Thụy Điển và các nước Châu Âu khác.

       Lưu trữ quốc gia ở Marieberg, Stockholm, nắm giữ một lượng lớn các bản đồ liên quan đến khai thác mỏ và khai thác đá, các bản đồ liên quan đến các tài liệu bất động sản và gia đình.

       Lưu trữ nhà nước vùng nắm giữ lượng tài liệu lưu trữ của các Ủy ban Hành chính tỉnh, nhà thờ và các lưu trữ khác.

       Lưu trữ Quốc gia cũng nắm giữ một lượng lớn các bản đồ xây dựng và máy móc.

       Chỉ có một số lượng nhỏ trong bộ sưu tập tài liệu lưu trữ của Thụy Điển được số hóa. Phần lớn các tài liệu quý giá vẫn còn nằm trong các kho lưu trữ.

      Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển ưu tiên bảo quản các tài liệu lưu trữ của Chính phủ và Quốc hội, hệ thống tòa án, hệ thống giáo dục và nhiều cơ quan chính phủ khác. Tài liệu lưu trữ của chính quyền trung ương thường được lưu giữ ở Stockholm, trong khi tài liệu lưu trữ của vùng và khu vực được lưu giữ ở các Cơ quan Lưu trữ vùng, cùng với các tài liệu lưu trữ của nhà thờ và một số tài liệu lưu trữ công khác. Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển cũng lưu giữ các tài liệu cá nhân, gia đình, các tổ chức và một số loại hình khác.

+ Các phòng đọc và lưu trữ

       Lưu trữ quốc gia ở Stockholm và Lưu trữ nhà nước khu vực có phòng đọc và thư viện mở cửa cho công chúng.

      Arninge, Stockholm

       Lưu trữ Quốc gia ở Arninge lưu giữ tài liệu của chính quyền trung ương và tài liệu lưu trữ tư có lợi ích quốc gia, chủ yếu từ thế kỷ thứ 20, cùng với một triệu bản đồ và bản vẽ.

       Lưu trữ Quốc phòng, Stockholm

       Lưu trữ Quốc phòng ở Stockholm lưu giữ tài liệu quốc phòng từ cuối thế kỷ 19 cho tới nay, và một lượng lớn sưu tập bản đồ lịch sử.

       Marieberg, Stockholm

       Lưu trữ quốc gia ở Marieberg lưu giữ các tài liệu của Chính quyền Trung ương từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20. Nhiều tài liệu lưu trữ gần đây được ưu tiên lưu giữ ở Arninge.

       Lưu trữ Hoàng gia, Stockholm

       Lưu trữ Hoàng gia nắm giữ bộ sưu tập tài liệu lưu trữ của các cơ quan hành chính và tòa án Hoàng gia từ thế kỷ 16 đến nay.

       Gothenburg

       Lưu trữ nhà nước khu vực ở Gothenburg lưu giữ tài liệu từ tỉnh Västra Götaland, cùng với một lượng lớn tài liệu liên quan đến vận tải thủy.

      Härnösand

      Lưu trữ nhà nước khu vực Härnösand lưu giữ tài liệu từ các tỉnh Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, và Norrbotten. Ngoài ra, còn có các tài liệu về bất động sản từ đăng ký địa chính Thụy Điển.

      Lund

       Cơ quan Lưu trữ nhà nước khu vực Lund lưu giữ các tài liệu của các tỉnh Bekinge, Halland và Skåne.

       Uppsala

       Cơ quan Lưu trữ nhà nước khu vực ở Uppsala lưu giữ các tài liệu lưu trữ của các tỉnh Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland, và Dalarna.

       Vadstena

       Cơ quan Lưu trữ nhà nước khu vực ở Vadstena đặt tại lâu đài Vadstena lưu giữ tài liệu của các tỉnh Östergötland, Jönköping, Kronoberg, và Kalmar.

       Visby

       Cơ quan Lưu trữ nhà nước khu vực ở Visby lưu giữ tài liệu lưu trữ của tỉnh Gotland từ năm 1402 đến nay.

       Östersund

       Cơ quan Lưu trữ nhà nước khu vực ở Östersund lưu giữ tài liệu của tỉnh Jämtland.

+ Phả hệ

 

       Lưu trữ Quốc gia Thụy Điển có thể giúp người dân truy suất được lịch sử gia đình. Dữ liệu cá nhân ở Thụy Điển được đăng ký từ thế kỷ thừ 17 cho tới nay.

       Tài liệu lưu trữ nhà thờ có các tài liệu về giấy khai sinh, kết hôn, chứng tử, và thậm chí cả việc chuyển nhà. Tài liệu về các chuyến thăm viếng và sổ đăng ký giáo xứ cho phép có thể biết được biến động của các cá nhân từ lúc sinh ra cho tới lúc mất đi.

      Lưu trữ quốc phòng và dân sự lưu giữ các tài liệu lưu trữ về thuế, đăng ký nhân khẩu và tài liệu quốc phòng.

      Ngoài ra, lưu trữ Thụy Điển có các tài liệu lưu trữ cá nhân có thể tra tìm nhật ký và thư tín.

Thu Hà - Trung tâm Tin học (lược dịch từ https://riksarkivet.se/startpage)