08:51 AM 20/08/2020  |   Lượt xem: 751  | 

Đó là tên của trưng bày trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Lưu trữ Liên bang Nga.

Áp phích của của trưng bày trực tuyến.
 

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Cổng thông tin điện tử của Lưu trữ Liên bang Nga đã công bố trưng bày trực tuyến “Lịch sử hiến pháp của Liên bang Nga qua tài liệu lưu trữ và xuất bản phẩm”, do Thư viện Tổng thống Liên bang Nga và Cơ quan Lưu trữ Liên bang thực hiện. Rất nhiều hiện vật lưu trữ cũng đã được giới thiệu tại trưng bày trực tuyến này, bao gồm các tài liệu lịch sử có chữ ký của các chính khách và các ấn phẩm quý hiếm, được Cơ quan Lưu trữ nhà nước và các cơ quan lưu trữ khác của Liên bang Nga cung cấp.

Các tài liệu giới thiệu bao gồm các tài liệu độc bản cho phép tìm hiểu về tiến trình và quá trình xây dựng hiến pháp của Liên bang Nga. Khi độc giả truy cập vào nguồn tài nguyên của trưng bày trực tuyến có thể đọc được toàn văn cuốn sách và tài liệu phản ánh các đề xuất và tiến trình xây dựng hiến pháp ở Nga trong thế kỷ thứ 18-19, quá trình xây dựng hiến pháp đầu thế kỷ 20, việc soạn thảo các luật cơ bản trong thời kỳ Xô Viết và lịch sử xây dựng hiến pháp của Liên bang Nga cho đến ngày nay.

 

 

Một số ấn phẩm đã được số hóa  và giới thiệu tại trưng bày trực tuyến.

Từ các phông của Lưu trữ nhà nước Liên bang Nga, các tài liệu được giới thiệu trong trưng bày này gồm các đề xuất xây dựng hiến pháp của binh lính, sĩ quan (Decembrists) khởi nghĩa chống lại Hoàng đế Nicholas I; báo cáo của Bá tước Loris-Melikov lên Sa hoàng Alexander II về việc xây dựng hiến pháp; các luật chính của Đế quốc Nga với lệnh của Hoàng đế Nicholas II; hiến pháp Nga thời kỳ Xô Viết; các tuyên bố và thỏa thuận về việc thành lập Liên Xô và các văn bản khác.

Thông tin tham khảo:

- http://statearchive.ru/1320

- http://rusarchives.ru/publikacii/konstitucionnaya-istoriya-rossii-v-pechatnyh-izdaniyah-i-arhivnyh-dokumentah

Thu Hà (Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử)