09:15 AM 17/06/2020  |   Lượt xem: 246  | 

    Các hoạt động giáo dục về lưu trữ dành cho đối tượng học sinh được diễn ra ở ba nơi: tại các cơ quan lưu trữ, bên ngoài các cơ quan lưu trữ (chủ yếu diễn ra trong các trường học) và trên internet. Các hoạt động giáo dục về lưu trữ có thể là một phần của các khóa học như giáo dục nghệ thuật và văn hóa hoặc khóa học dành cho công dân Pháp (đây là một trong những khóa học đặc biệt do Bộ Giáo dục Pháp tổ chức dành cho mọi công dân ở lứa tuổi từ mẫu giáo đến trung học phổ thông); hầu hết các khóa học đó đều miễn phí.

    Các hoạt động giáo dục về lưu trữ chủ yếu gồm:

    - Thăm quan cơ quan lưu trữ;

    - Các hoạt động chuyên đề theo chủ đề cụ thể (sự kiện lịch sử, nhân vật tiêu biểu, các thông tin nổi bật trên báo chí, v.v.) hoặc tham gia các hoạt động được làm thủ công (viết chữ, làm con dấu cổ, huy hiệu, v.v.);

    - Triển lãm với mục đích giáo dục và trao đổi các nội dung hỏi - đáp phù hợp với mức độ học sinh;

    - Các ấn phẩm xuất bản dưới dạng giấy và số hóa có thể coi như giáo cụ đối với giáo viên và học sinh; ví dụ: Giáo cụ kỹ thuật số của Kho lưu trữ tỉnh Finistère: "Tỉnh Finistère trong Chiến tranh 1914-1918"

"Tỉnh Finistère trong Chiến tranh 1914-1918"

    Một số hoạt động khác như tổ chức triển lãm, trưng bày các pa-nô lớn được coi là giáo cụ lưu động là các hoạt động được diễn ra thường xuyên tại các trường học. Một số cơ quan lưu trữ tại các tỉnh Bouches-du-Rhône, Morbihan, Seine-et-Marne sử dụng xe bus lưu trữ lưu động với mục đích mang tài liệu lưu trữ đến các trường học để giới thiệu với học sinh.

Xe bus lưu trữ tại Trường Paul Bert, Béthune, Pháp

(Nguồn: http://gazettedepaulbert.etab.ac-lille.fr/2015/04/28/archivobus-archi-bien/)

 

Xe bus lưu trữ tại Trường Fernand Buisson, Béthune, Pháp

(Nguồn: https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_2014_num_236_4_5170)

    Ngày càng có nhiều nguồn thông tin có sẵn trên các trang web về tài liệu lưu trữ: các hồ sơ về chủ đề giáo dục, tài liệu được số hóa và chú thích, triển lãm và các pa-nô ảo như "Các pa-nô tài liệu" của Kho lưu trữ tỉnh Pas-de-Calais, hay tài liệu được xây dựng thành câu chuyện như "Lớp học năm 1914, đừng quên tôi” của Kho lưu trữ của tỉnh Ille-et-Vilaine và dưới hình thức các trò chơi (ví dụ: trò chơi có sự tham gia của phe Kháng chiến của Kho lưu trữ tỉnh Yvelines). Mặc dù các hoạt động này mang tính chất giải trí được xây dựng từ các tài liệu kỹ thuật số nhưng cũng đã dần dần góp phần đáng kể trong việc cung cấp các dịch vụ lưu trữ.

Trò chơi lưu trữ: "Lớp học năm 1914, đừng quên tôi”

(Nguồn: http://classe1914.ille-et-vilaine.fr/)

    Các hoạt động giáo dục về lưu trữ chủ yếu được thực hiện trong thời gian học, nhưng một số hoạt động được tổ chức ngoài trường, trong thời gian đi học hoặc được tổ chức ngoại khóa, như trong các trung tâm thoáng mát. Bằng cách làm cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể, các hoạt động giáo dục về lưu trữ còn hướng tới những đối tượng đặc biệt như: những người trẻ tuổi cơ nhỡ hoặc khuyết tật, những người trẻ tuổi vi phạm pháp luật hoặc đang điều trị trong bệnh viện. Lưu trữ Quốc gia Pháp cũng tích cực triển khai một hoạt động hướng tới những đối tượng đặc biệt này.

    Nhằm mục đích định hướng và giảng dạy, các giáo viên cũng được đào tạo các lớp cơ bản về lưu trữ.

Hương Giang (Phòng Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học)