11:49 AM 16/08/2021  |   Lượt xem: 331  | 

Các Lưu trữ Nhà nước Liên bang là bộ phận quan trọng trong hệ thống các cơ quan lưu trữ của Nga, là trung tâm nghiên cứu, trung tâm thông tin, văn hóa và lịch sử mang ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Các Lưu trữ Nhà nước Liên bang nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga.

Nước Nga có 15 cơ quan Lưu trữ Nhà nước Liên bang như vậy, bảo quản hơn 41,6 triệu hồ sơ lưu trữ. Tài liệu bảo quản tại các Lưu trữ Nhà nước Liên bang có ý nghĩa lịch sử và văn hóa quan trọng, tạo thành quần thể lưu trữ liên kết với nhau chứa đựng khối lượng thông tin toàn diện và độc đáo.

Trung tâm của quần thể này là những tài liệu lưu trữ ghi lại hoạt động của chính quyền tối cao và trung ương, các cơ quan hành chính của Nga từ thời kỳ bắt đầu hình thành nên hệ thống nhà nước Nga cho đến ngày nay. Tài liệu trên nhiều vật mang tin khác nhau, từ giấy da cho tới các tài liệu hành chính hiện đại trên giấy, đĩa com-pắc… đều được bảo quản tại các cơ quan lưu trữ này.

10. Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga (PGAVMF)

Trụ sở Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga tại Saint Peterburg.

 

Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga (PGAVMF) có trụ sở tại Saint Peterburg là một trong những cơ quan lưu trữ lâu đời nhất nước Nga. Lịch sử của nó bắt đầu từ năm 1742 khi Peter Đại đế ra lệnh thành lập Lưu trữ Bộ Hải quân. Năm 1934, cơ quan lưu trữ này được chuyển đổi thành Lưu trữ Lịch sử Hải quân và đến năm 1937 đổi thành Luu trữ Hải quân Nhà nước trung ương. Năm 1992, nó được đổi tên thành Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga như ngày nay.

Lưu trữ Hải quân Nhà nước Nga lưu giữ hơn 1,2 triệu tài liệu về lịch sử hạm đội hải quân của Xô Viết và Nga từ thế kỷ thứ 17 cho đến năm 1940. Tài liệu bảo quản tại đây bao gồm tài liệu của các cơ quan hành chính trung ương của hải quân Xô Viết và Nga, các đội tàu, căn cứ hải quân, pháo đài, điểm kết nối và các bộ phận khác của hải quân. Phông lưu trữ của RGAVMF còn có tài liệu về lịch sử ngành đóng tàu, cơ khí hải quân, ngành hàng hải và những khám phá địa lý. RGAVMF còn lưu giữ bộ sưu tập lớn các tài liệu bản đồ, tài liệu cá nhân của những cá nhân tiêu biểu trong Hải quân Nga

11. Lưu trữ văn học và nghệ thuật Nhà nước Nga (RGALI)

Tòa nhà Lưu trữ Văn học và Nghệ thuật Nhà nước Nga ở Mát-xcơ-va.

 

Lưu trữ Văn học và Nghệ thuật Nhà nước Nga (RGALI) được thành lập vào năm 1941 tại Mát-xcơ-va trên cơ sở các bộ sưu tập độc đáo của Bảo tàng Văn học Nhà nước thuộc Lưu trữ Văn học Nhà nước trung ương (TsGLA). Năm 1954, nó được đổi tên thành Lưu trữ Văn học và Nghệ thuật Nhà nước trung ương (RsGALI) của Liên Xô và đến năm 1992 được đổi tên như ngày nay.

Lưu trữ Văn học và Nghệ thuật Nhà nước Nga bảo quản hơn 1,4 triệu tài liệu liên quan đến lịch sử văn học, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật nước Nga và Xô Viết từ thế kỷ 18 cho đến hiên tại. Lưu trữ Văn học và Nghệ thuật Nhà nước Nga còn lưu giữ các phông lưu trữ của các viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học và học thuật, các liên minh và hội sáng tạo, rạp hát, xưởng phim, nhà xuất bản và ban biên tập của các báo, tạp chí. Bên cạnh đó còn có tài liệu sáng tạo và các bộ sưu tập, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, nhà sản xuất, nhà xuất bản lưu trong các phông lưu trữ cá nhân. RGALI còn quản lý các bộ sưu tập poster độc đáo và sưu tập các hiện vật thuộc về những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Ngoài ra, thư viện và phòng đọc của Lưu trữ Văn học và Nghệ thuật Nhà nước Nga còn có hơn 164.000 ấn bản in.

12. Lưu trữ tài liệu khoa học và kỹ thuật Nhà nước Nga (RGANTD)

Tòa nhà Lưu trữ Tài liệu Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Nga.

 

Lưu trữ Tài liệu Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Nga được thành lập vào năm 1995 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khoa học và Nghiên cứu Tài liệu Không gian Nga (RNITsKD) thành lập từ năm 1974 và Lưu trữ Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Nga tại Samara (RGNTA) thành lập năm 1967.

Trong khối tài liệu của RGANTD tại Mát-xcơ-va có gần 500 nghìn tài liệu khoa học và kỹ thuật (tài liệu về khoa học, nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, kỹ thuật, bản đồ và các lĩnh vực tương tự), tài liệu hành chính và nghe nhìn được tạo ra từ các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và các cơ quan/ tổ chức công nghệ của liên bang tại Mát-xcơ-va và các vùng lân cận cùng với tài liệu cá nhân của những người đứng đầu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật của Nga từ năm 1894 đến năm 2007. Nhóm tài liệu hoàn chỉnh và lớn nhất (hơn 220 nghìn tài liệu) là các tài liệu về lịch sử công nghệ du hành vụ trụ, hàng không và tên lửa vũ trụ của nước Nga.

Chi nhánh tại Samara của RGANTD lưu giữ hơn 2,3 triệu tài liệu. Tại đây lưu trữ các tài liệu khoa học, kỹ thuật, sáng chế và hành chính sản sinh từ các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, các cơ quan/ tổ chức công nghệ cấp liên bang đóng lại các vùng lãnh thổ của Nga (trừ khu vực Saint Petersburg và Leningrad). Các tài liệu này phản ánh lịch sử phát triển khoa học và công nghệ của nước Nga và liên quan đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

13. Lưu trữ phim ảnh Nhà nước nga (RGAKFD)

Lưu trữ Phim ảnh Nhà nước Nga.

 

Lưu trữ Phim ảnh Nhà nước Nga (RGAKFD) được thành lập vào năm 1926 và hiện đang bảo quản hơn một triệu tư liệu phim ảnh và video phản ánh các sự kiện trong đời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của nước Nga, Liên bang Xô Viết và các quốc gia khác từ giữa thể kỷ 19 cho đến nay. Năm 1934, Lưu trữ Phim và Ảnh Trung ương hợp nhất với Lưu trữ Tài liệu ghi âm trung ương và được đổi tên thành Lưu trữ Tài liệu Phim - Ảnh – Ghi âm trung ương (RsFFKA). Từ năm 1967, nó được đổi tên thành Lưu trữ Tài liệu Phim - Ảnh Nhà nước trung ương (TsGAKFD) và được đổi tên như ngày nay vào năm 1992.

Phông lưu trữ tài liệu phim ảnh bảo quản ảnh âm bản trên các vật mang tin khác nhau, ảnh, album ảnh, phim tài liệu và biên niên sử, các bộ phim khoa học nổi tiếng, tin tức, phim của các xưởng phim nhà nước, các cơ quan thông tin và báo chí, các tờ báo và tạp chí lớn, các đài truyền hình tư nhân, các hiệp hội điện ảnh và video.

14. Lưu trữ tài liệu ghi âm Nhà nước Nga (RGAFD)

Lưu trữ Tài liệu ghi âm Nhà nước Nga tại lâu đài Lefortovo, Mát-xcơ-va.

 

Lưu trữ Tài liệu ghi âm Nhà nước Nga (RGAFD) là một trong những sưu tập tài liệu ghi âm quốc gia lớn nhất nước Nga. Được thành lập vào năm 1932 với tên gọi Lưu trữ Tài liệu ghi âm trung ương (TsAZZ), cơ quan này sau đó được sáp nhập với cơ quan lưu trữ phim - ảnh vào năm 1934. Năm 1964, nó được tái thành lập và trở thành Lưu trữ Tài liệu ghi âm trung ương Liên Xô (RsGAZ), đến năm 1992 thì được đổi tên như ngày nay. Lưu trữ Tài liệu ghi âm Nhà nước Nga đang bảo quản hơn 220 nghìn tài liệu ghi âm thuộc giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 cho đến nay.

Lưu trữ Tài liệu ghi âm Nhà nước Nga bảo quản tài liệu ghi âm trên nhiều vật mang tin khác nhau, từ những ống trụ bọc sáp của máy hát cho tới những chiếc đĩa laser. Các tài liệu ghi âm bao gồm các tác phẩm âm nhạc văn học và kịch, giọng nói của các nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trong nước và nước ngoài và tài liệu ghi âm về các buổi trình diễn hay hổi ký của các nhân vật chính trị, những người tham gia hoặc chứng kiến các sự kiện lịch sử.

15. Lưu trữ lịch sử Viễn Đông Nhà nước Nga (RGIADV)

Lưu trữ Lịch sử Viễn Đông Nhà nước Nga tại thành phố Vladivostok.

 

Được thành lập năm 1943 tại Tomsk với tên gọi Lưu trữ Nhà nước trung ương về Viễn Đông của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, Lưu trữ Lịch sử Viễn Đông Nhà nước Nga bảo quản hơn 500 nghìn tài liệu về lịch sử hình thành và phát triển của các vùng lãnh thổ khu vực Viễn Đông và Ngoại Baikal từ năm 1722 đến giữa những năm 1930. Năm 1994, cơ quan lưu trữ này được chuyển tới thành phố Vladivostok. Các phông lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ Lịch sử Viễn Đông Nhà nước Nga bao gồm tài liệu về hoạt động và sự giám sát của các cơ quan hành chính đối với vùng lãnh thổ khu vực Viễn Đông của Đế quốc Nga, về lịch sử tái định cư của tầng lớp nông dân, hoạt động truyền giáo của nhà thờ, sự phát triển kinh tế của khu vực, nô lệ hình sự và lưu đày, về lịch sử dân cư khu vực Viễn Đông cũng như lịch sử chính trị Viễn Đông trong suốt thời kỳ Nội chiến giai đoan từ 1917 đến 1922.

Huyền Linh