08:25 AM 18/12/2007  |   Lượt xem: 319  | 

Lớp tập huấn được khai giảng sáng 14/12/2007 tại Hội trường Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Dự lễ khai giảng lớp tập huấn có Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, lãnh đạo các phòng chức năng và đơn vị sự nghiệp phía Bắc của Cục và các học viên.

Các học viên tham dự lớp học lần này gồm có các đồng chí Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng , các đồng chí phụ trách công tác văn thư, lưu trữ từ 50 Bộ, ngành; các đồng chí giám đốc, phó giám đốc các Trung tâm Lưu trữ của 21 tỉnh, thành phố.

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khai giảng lớp tập huấn.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Nội dung của khoá tập huấn là quán triệt Chỉ số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; giới thiệu Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ và những định hướng mới do Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Phó Cục trưởng trình bày. Cũng tại lớp học, các giảng viên sẽ trình bày về một số vấn đề như: “Nhận thức mới về việc xây dựng toà nhà lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ” của Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương và “Báo cáo kinh nghiệp thu thập, bổ sung và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm LTQG III” của Thạc sĩ Vũ Xuân Hưởng - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

 Sau 3 ngày học và tham quan  thực tế tại Hà Nội, các học viên sẽ được tham quan thực tế và học hỏi kinh nghiệm về nghiệp vụ tổ chức, thiết kế, xây dựng, trưng bày, quản lý các trung tâm lưu trữ của  Lưu trữ tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, và thành phố Thâm Quyến - Trung Quốc.

Lớp học lần này diễn ra từ ngày 14-20/12/2007. Trước đó, trong tháng 9/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng đã tổ chức một lớp  tập huấn Chỉ thị 05/2007/CT-TTg./.

P.V