09:00 AM 29/11/2016  |   Lượt xem: 385  | 

Bài viết giới thiệu lịch sử Lưu trữ Liên bang Đức từ năm 1935 đến nay.

Lưu trữ Đế quốc Đức thành lập một trung tâm lưu trữ sau khi Hiệp ước Versailles ra điều kiện yêu cầu giải tán nhiều cơ quan quân sự. Lưu trữ Đế quốc Đức có trách nhiệm quản lý các tài liệu từ tất cả các cơ quan nhà nước tối cao từ năm 1867/1871 trở đi, và từ năm 1924  cũng  là kho lưu trữ của Liên minh các quốc gia Đức và Pháp viện Đế chế Đức (Reichskammergericht), được lưu trữ tại kho ở Frankfurt am Main. Theo thời gian, tài liệu được bổ sung từ nguồn tài liệu lưu trữ phi nhà nước, ảnh, và tài liệu phim. Tòa nhà của Lưu trữ Đế quốc Đức đặt tại Brauhausberg ở Potsdam.

 

 Tòa nhà trước kia của Lưu trữ Đế quốc Đức đặt tại Brauhausberg ở Potsdam

Nguồn: BArch, B 145 Bild-P012380 / Fotograf: o.Ang.

1935

Bộ Tuyên truyền của Đế quốc Đức lập một bộ phận Lưu trữ phim trong Lưu trữ Đế quốc Đức tại Postdam.

1936

Lưu trữ Quân đội Potsdam tách khỏi Lưu trữ Đế Quốc là một cơ quan độc lập.

1944/1945

Nhiều bộ tài liệu lưu trữ dân sự có giá trị của Lưu trữ Đế quốc Đức đã bị chuyển ra bên ngoài do chiến tranh. Những tài liệu không được di chuyển phần lớn đã bị phá hủy trong một trận không kích trong tháng 4/1945.

 

 Lưu trữ Trung ước Đức tại Lâu đài Sanssouci ở Potsdam

Nguồn: BArch, DO 6 Bild-21-01 / Fotograf: o.Ang.

1946

Dưới thời Cộng hòa Dân chủ Đức, Lưu trữ Trung ương Đức (Lưu trữ Nhà nước Trung ương của Cộng hòa Dân chủ Đức kể từ năm 1973) đã được thành lập, trụ sở đóng tại Orangery của Lâu đài Sanssouci ở Postdam.

1952

Trên cơ sở quyết định của Nội các năm 1950, Lưu trữ Liên bang đã được thành lập ở Koblenz, trực thuộc Bộ Nội vụ Liên bang. Ban đầu, Lưu trữ được đặt tại tòa nhà đầu tiên nguyên là Văn phòng Thủ tướng Phổ( Prussian Regierungspraesident), tọa lạc bên bờ sông Rhine.

 

 Tòa nhà đầu tiên của lưu trữ Liên bang tại bờ sông Rhine ở Koblenz Koblenz

Nguồn: BArch, Bild 146-1969-172-27 / Fotograf: o.Ang

1954

Chi nhánh của Lưu trữ Đế Quốc Đức trước kia ở Frankfurt am Main, nơi lưu trữ các tài liệu lưu trữ của Liên minh các quốc gia Đức và Quốc hội giai đoạn 1848/49 và  “Inseparable Assets” của Pháp viện Đế chế (Reichmaskammergericht), được sát nhập vào Lưu trữ Liên bang.

1955

Kho lưu trữ đăng ký dân sự tài liệu lưu trữ cá nhân có nguồn gốc quân sự của North Rhine-Westphalia được sát nhập vào Lưu trữ Liên Bang làm Văn phòng Kiểm tra Trung ương (Zentralnachweisstelle) đặt trụ sở ở Aachen-Kornelimuenster.

Phòng Lưu trữ Quốc phòng được thành lập trong Lưu trữ Liên bang.

Lưu trữ Phim nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ được thành lập ở Berlin.

1955/56

Lưu trữ Nhà nước trung ương của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ chuyển vào trong một tòa nhà ở Berliner Strasse/Tizianstrasse. Cơ quan Quản lý Lưu trữ Nhà nước, một Cục trực thuộc Bộ Nội vụ, cũng được đặt tại đây. Phòng Potsdam của Lưu trữ Liên bang đặt trụ sở tại đây từ năm 1990 đến tận năm 1996.

   

 Tòa nhà của Lưu trữ nhà nước Trung ương của Cộng hòa Dân chủ Đức ở Potsdam.


Quelle: BArch, DO 6 Bild-01-04 / Fotograf: o.Ang.

Tòa nhà của Lưu trữ Liên bang tại Wöllershof ở Koblenz.

Nguồn: BArch, Bild 146II-589 / Fotograf: o.Ang.

1961

Lưu trữ Liên bang chuyển vào tòa nhà đã chức năng ở nội thành Koblenz (Am Woellershot 12).

1964

Lưu trữ Quân sự của Quân đội nhân dân quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức cũ (NVA) được thành lập ở Potsdam (ban đầu là Lưu trữ quân sự Đức)

1965

Các kho lưu trữ trung gian các tài liệu lưu trữ của các cơ quan chính quyền Liên bang, có trụ sở ở Sank Augustin gần Bonn từ năm 1972, đã được thành lập ở Bad Godesberg.

1968

Phòng Lưu trữ quân sự của Lưu trữ Liên bang được chuyển tới Freiburg và sát nhập các tài liệu lưu trữ của Văn phòng Lưu trữ trung ương của Cơ quan nghiên cứu thành Lịch sử quân sự (Militaergeschichtliches Forschungsamt)

1974

Một chi nhánh của Lưu trữ Liên bang dưới tên là “Tưởng niệm các phong trào tự do trong Lịch sử Đức" được mở ở Rastatt.

  

Tổng thống Đức Igusstav W.Heinemann tại lễ khai trương khu “Tưởng niệm các Phong trào tự do trong Lịch sử Đức" ở Rastatt.

 

Nguồn: BArch, Bild 146-1974-177-03 / Fotograf: o.Ang.

 

 

1978

Lưu trữ Liên bang được giao nhiệm vụ hoạt động như là một trung tâm lưu trữ phim cho tất cả các phim của Đức theo một thỏa thuận đạt được về quản lý hành chính đối với Hiệp hội các cơ quan thư viện Điện ảnh.

 

   Kho Lưu trữ phim trung ương ở Koblenz-Ehrenbreitstein.

Nguồn: BArch, Bild 146II-589 / Fotograf: o.Ang.

1979

Quyết định nội các của Chính phủ Liên bang chỉ định giao nhiệm vụ biên tập các biên bản nội các của chính phủ Liên bang cho Lưu trữ Liên bang.

1986

Lưu trữ Liên bang chuyển vào cơ sở mới ở Koblenz-Karrthause.

  

Thủ tướng Helmut Kohl và Chủ tịch cơ quan Lưu trữ Liên bang Hansbooms tại lễ khai trương tòa nhà mới cảu Lưu trữ Liên bang ở Koblenz.

Nguồn: BArch, B 145 Bild-F073978-0026 / Fotograf: Engelbert Reineke

 

1988

Với việc thông qua Luật về bảo quản và sử dụng các tài liệu lưu trữ Liên bang (Bundesarchivgesetz) vào ngày 06/01/1988, trao quyền cho Lưu trữ Liên bang và trách nhiệm của Cơ quan lưu trữ Liên bang lần đầu tiên được đặt trên một nền tảng pháp lý vững chắc.

1989

 Với sự ra đời của Luật Lưu trữ liên quan đến pháp luật điều chỉnh các hiệu ứng sau chiến tranh, Lưu trữ Liên bang đã lập ra một Kho lưu trữ về Tài liệu lưu trữ bồi thường chiến tranh (Lastenausgleichsarchiv) ở Bayreuth.

1990

Trong công cuộc thống nhất nước Đức, Lưu trữ trung ương của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ (Lưu trữ Nhà nước trung ương và Lưu trữ quân đội ở Potsdam, Lưu trữ phim nhà nước ở Berlin) đã được sát nhập vào Lưu trữ Liên bang.

1992

Lưu trữ Đảng của Đảng Xã hội thống nhất Đức (SED), Lưu trữ tổ chức chính trị, xã hội GDGB và các tổ chức khác của Cộng hòa Dân chủ Đức, cùng với các hệ thống thư viện của các cơ quan này, đã được sát nhập vào Tổ chức lưu trữ Đảng và các tổ chức quần chúng của Cộng hòa Dân chủ Đức trong Lưu trữ Liên bang. Cơ quan Lưu trữ này có trụ sở đặt tại Berlin.

1994

Với việc quân đội Mỹ rút quân khỏi Berlin, Lưu trữ Liên bang đã tiếp quản Trung tâm tài liệu Berlin bảo gồm cả Bộ thẻ tra cứu thành viên NSDAP và các tài liệu cá nhân của hơn 62.000 thành viên SS sau khi các tài liệu này đã được ghi phim.

 

   Bộ thẻ tra cứu thành viên NSDAP ở Berlin

Nguồn: BArch, B 198 Bild-00021 / Fotograf: K.-O. Hesse

1996

Lưu trữ Liên bang tiếp quản khu đất tại Finchkensteinallee ở Berlin-Lichterfeld để làm trụ sở của các kho lưu trữ Potsdam -  Trung tâm tài liệu và lưu trữ các đảng và tổ chức quần chúng cũ của Cộng hòa Dân chủ Đức trong Lưu trữ Liên bang.

1997

Kho Lưu trữ trung gian cho các cơ quan nhà nước tối cao ở Berlin đã được mở tại Hoppegarten ở gần khu vực Berlin.

Lưu trữ Liên bang hòa mạng với lần đầu giới thiệu trên internet.

1988

Lưu trữ Liên bang trực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Văn hóa trong Phủ Thủ tướng, Ủy viên Chính phủ Liên bang về Văn hóa và Truyền thông.

1999

Kho lưu trữ về Tài liệu lưu trữ bồi thường chiến tranh (Lastenausgleichsarchiv) ở Bayreuth chuyển vào trong một một bệnh viên thành phố cũ – đã được cải tạo thành kho lưu trữ trung tâm.

200

Tài liệu lưu trữ của Văn phòng Trung ương của Cơ quan Tư pháp nhà nước về điều tra tội phạm Quốc xã đã được nhập vào kho lưu trữ chi nhánh Ludwigsburg của Lưu trữ Liên bang.

Chi nhánh lưu trữ Frankfurt đóng cửa, và các tài liệu lưu trữ của các cơ quan trung ương của Liên minh các quốc gia Đức, bao gồm cả các tài liệu lưu trữ liên quan đến Quốc hội 1848/49, được chuyển tới Koblenz.

 

 Chi nhánh lưu trữ ở Frankfurt.

Nguồn: Ph. Möckel

2001

Tại Hoppegarten, một trong những xưởng khử trùng cơ khí hiện đại nhất dành cho việc bảo vệ các tài liệu lưu trữ khỏi nguy cơ bị hủy hoại do một công ty thương mại mở ra trong tiến trình tư nhân hóa.

2002

Tại Hoppegarten, một trung tâm bảo tồn với những giá chứa đặc biệt lưu trữ phim cellulose nitrate và các khu xưởng sao lưu, phục hồi và bảo tồn tất cả các loại tài liệu lưu trữ, các bản ghi phim và số hóa.

Lưu trữ Liên bang kỷ niệm 50 thành lập tại một buổi tổ chức ở Berlin với sự tham dự của Tổng thống và một sự kiện kỷ niệm ở Koblenz.

Cơ sở dữ liệu trung tâm về các giấy tờ cá nhân (ZDN) được đưa lên mạng Internet.

Phiên bản trực tuyến của các biên bản nội các Chính phủ Liên bang được giới thiệu tới báo trí và phương tiện truyền thông trong Phủ Thủ tướng Liên bang.

 

 Văn phòng Kiểm tra trung ương (Zentralnachweisstelle) ở Aachen-Kornelimünster.

Nguồn: BArch B 198 Bild-00052 / Fotograf: o.Ang.

2005

Tại Hoppegarten, các cơ sở mới của kho lưu trữ và phục chế phim được đưa vào hoạt động. Văn phòng Kiểm tra Trung ương (Zentralnachweisstelle) ở Aachen-Kornelimünster đóng cửa

Trên internet, Lưu trữ đăng ký khẩn (Notfallregister Archive NORA) được lập ra như là công cụ đề phòng thảm họa đối với tài liệu lưu trữ Đức.

2007

Chương trình chuyển đổi với việc số hóa các tài liệu lưu trữ và thẻ tra cứu, hàng triệu tài liệu đã được số hóa.

Xưởng ở Berlin-Lichterfelde bắt đầu đi vào hoạt động tại tòa nhà Ernst Posner, với các trung tâm lưu trữ tài liệu và một khu vực nhận tài liệu của Lưu trữ Liên bang khu vực Berlin, việc cải tạo lại khu trại lính cũ sẽ dành làm phòng đọc và văn phòng.

Tài liệu lưu trữ ảnh kỹ thuật số của Lưu trữ Liên bang giới thiệu trực tuyến tại Phủ Tổng thống.

2008

Ấn bản xuất bản lần 2 năm 2006 cuốn “Các nạn nhân cuộc đàn áp người Do thái” được đưa lên internet.

2009

Tại Berlin-Lichterfeld, các khu vực chủ chốt trong tòa nhà Ernst Posner đã được hoàn thành, cho tới tháng 10/2010 trên 110 km giá tài liệu lưu trữ và thư viện đã được đặt lại tại đây.

Thu Hà -Trung tâm Tin học (Cục VTLTNN)  

(Lược dịch từ   http://www.bundesarchiv.de/bundesarchiv/aufgaben/index.html.en)