02:58 PM 04/09/2020  |   Lượt xem: 285  | 

Trải qua chặng đường 58 năm xây dựng và trưởng thành (04/9/1962 – 04/9/2020), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã có nhiều đổi mới, ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của ngành, đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nhận được sự quan tâm, động viên cùng những tình cảm quý báu và các lẵng hoa chúc mừng đến từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong, ngoài ngành như: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I; Trung tâm Lưu trữ quốc gia II; Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV; Trung tâm Lưu trữ quốc gia Tài liệu điện tử; Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia; Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên; Ban Sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam...

Một số hình ảnh chúc mừng Ngày thành lập Cục:

Quang cảnh các lẵng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập.

 
 

Quang cảnh các lẵng hoa chúc mừng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập.

 

Lẵng hoa chúc mừng của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I

Lẵng hoa chúc mừng của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Lẵng hoa chúc mừng của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Lẵng hoa chúc mừng của Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

Lẵng hoa chúc mừng của Trung tâm Lưu trữ quốc gia Tài liệu điện tử.

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Lưu trữ Việt Nam.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

Thái Nguyễn