02:34 PM 29/10/2019  |   Lượt xem: 1067  | 

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, Đoàn Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan của tỉnh Vĩnh Long: Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Long Hồ; UBND huyện Trà Ôn; Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi toàn quốc được quy định tại Quyết định số 476/QĐ-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2019 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về: công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ của tỉnh Vĩnh Long

Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, Đoàn Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ tại một số cơ quan: Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Long Hồ; UBND huyện Trà Ôn; Sở Thông tin và Truyền thông.

  Thành phần Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gồm: ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trưởng đoàn); ông Phạm Thanh Hà – Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương (Phó Trưởng đoàn); ông Bùi Thượng Hải – Trưởng phòng Hành chính Trung tâm Lưu trữ quốc gia II; bà Trần Thị Hồng Diệu – Chuyên viên chính Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương (Thành viên kiêm Thư ký).

Trên cơ sở  báo cáo tình hình công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của UBND tỉnh và kết quả kiểm tra thực tế tại các đơn vị, chiều ngày 25/10/2019 tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ, các đơn vị được kiểm tra, sơ bộ đánh giá kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại tỉnh Vĩnh Long và đưa ra một số ý kiến, kiến nghị với Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và các đơn vị được kiểm tra.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long trong công tác văn thư, lưu trữ thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và chỉ đạo tích cực hơn nữa, ưu tiên tập trung giải quyết những khó khăn trong thời gian tới như: trong bối cảnh Chính phủ điện tử, tài liệu điện tử đang ngày càng thay thế văn bản giấy, UBND tỉnh cần thống nhất quy trình nhận, gửi văn bản điện tử, thống nhất thể thức ký văn bản điện tử, đặc biệt công tác lập hồ sơ điện tử cần phải thực hiện ngay; tiếp tục thực hiện đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các cán bộ, công chức, viên chức làm việc liên quan đến công tác công văn, giấy tờ; giải quyết kịp thời chế độ phụ cấp cho công chức, viên chức làm công tác lưu trữ cơ quan, tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ …

Tiếp thu ý kiến của Đoàn Kiểm tra, ông Hồ Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra, các nội dung nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm tra, đồng thời sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngày càng phát huy được tốt hơn./.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra:

 

Đoàn kiểm tra làm việc với Sở Nội vụ và đại diện các đơn vị được kiểm tra.

 

 

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng - Trưởng đoàn - và các thành viên Đoàn kiểm tra đang thực hiện kiểm tra tại Kho của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Long.

 

 

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Trà Ôn.
 

 

Kiểm tra tài liệu tại Sở Giao thông vận tải.

Hồng Diệu (Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương)