09:03 AM 16/11/2017  |   Lượt xem: 379  | 

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Văn bản số 1233/VTLTNN-NVĐP về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017.

Nội dung chính như sau:

Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ và Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp 65 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 22 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Kèm theo Danh sách các Sở Nội vụ và Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN).

Trong trường hợp phôi Chứng chỉ hành nghề bị hư hỏng hoặc bị mất, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo (gửi kèm theo phôi Chứng chỉ bị hỏng) và đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp lại.

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Phòng chống tham nhũng, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ không được cấp cho các cá nhân là công chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác lưu trữ.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo để Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và triển khai thực hiện.

Toàn văn Văn bản số 1233/VTLTNN-NVĐP xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

 

  Tệp đính kèm
  1. CV 1233.signed.pdf( 0.99 MB )

Tranngoc