09:37 AM 14/04/2018  |   Lượt xem: 999  | 

Sáng ngày 14/4/2018, tại Hội trường, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã khai mạc kỳ Kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018.

Ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra phát biểu khai mạc kỳ Kiểm tra

Đến dự có ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra; ông Lê Văn Năng - Trưởng ban Giám sát; các thành viên Hội đồng kiểm tra và Ban kiểm tra cùng toàn thể các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra Nghiệp vụ Chỉnh lý và Số hóa tài liệu lưu trữ.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra nhấn mạnh: “Thay mặt cho lãnh đạo Cục Lưu trữ nhà nước, thay mặt cho Hội đồng, đề nghị các thành viên của Hội đồng nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế mà Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành, tuân thủ những quy định về thời gian, giờ giấc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, cố gắng vượt qua mọi điều kiện khó khăn của cá nhân để làm tốt ba nội dung, ba hình thức kiểm tra ở mỗi nội dung nghiệp vụ”.

Tại buổi khai mạc, ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra năm 2018; bà Mai Thị Thu Hiền - Trưởng ban kiểm tra ở phía Bắc phổ biến nội quy, quy chế kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018./.

Ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng Kiểm tra năm 2018

Bà Mai Thị Thu Hiền - Trưởng ban kiểm tra ở phía Bắc phổ biến nội quy, quy chế kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc năm 2018

Quang cảnh buổi khai mạc

PV