09:27 AM 25/05/2021  |   Lượt xem: 735  | 

Ngày 24/5/2021, Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số: 05/TB-HĐKT về kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021. Thông báo có nội dung chính như sau:

Sau khi tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 và do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội đồng kiểm tra thông báo:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện

a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ - Phụ lục I.

b) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ - Phụ lục II.

c) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, tài liệu lưu trữ - Phụ lục III.

d) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ - Phụ lục IV.

2. Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện

a) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ - Phụ lục V.

b) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ - Phụ lục VI.

c) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, tài liệu lưu trữ - Phụ lục VII.

d) Danh sách thí sinh chưa đủ điều kiện tham dự kiểm tra nghiệp vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ - Phụ lục VIII.

3. Thời gian tổ chức kỳ kiểm tra

Theo Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng kiểm tra về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021, kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, do tính phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 của Chính phủ, Hội đồng kiểm tra chưa thực hiện tổ chức kiểm tra trong tháng 6.

Hội đồng kiểm tra sẽ có thông báo thời gian tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 khi dịch COVID-19 được kiểm soát và Chính phủ cho phép. Mọi vướng mắc liên hệ: Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.766.7911.

  Tệp đính kèm
  1. DS KoduDK SH.pdf( 0.82 MB )
  2. DS DuDK SH.pdf( 0.98 MB )
  3. DS DuDK CL.pdf( 1.15 MB )
  4. DS DuDK NC.pdf( 1.06 MB )
  5. TB05.pdf( 0.72 MB )
  6. DS koduDK Baoquan.pdf( 0.81 MB )
  7. DS DuDK BQ.pdf( 1.17 MB )
  8. DS KoduDK CL.pdf( 0.82 MB )
  9. DS KoDuDK NC.pdf( 0.8 MB )