02:00 PM 22/11/2017  |   Lượt xem: 644  | 

Kho bạc Nhà nước tổ chức lớp bồi dưỡng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước theo các quy định mới của Nhà nước và Bộ Tài chính.

Trong hai ngày 9 và 10/11/2017, tại Cơ sở Bồi dưỡng nghiệp vụ KBNN (Thanh Hóa), KBNN tổ chức lớp bồi dưỡng chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước theo các quy định mới của Nhà nước và Bộ Tài chính cho hơn 70 công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố.

Ông Dương Cao Sơn, Phó Chánh Văn phòng KBNN phát biểu tổng kết khóa học

Lớp học đã được nghe Thạc sỹ Lê Thị Nguyệt Lưu – Trưởng bộ môn Văn bản và Hành chính học – Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn truyền đạt 05 chuyên đề: (1) Giới thiệu tổng quan về công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; (2) Nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến và quản lý và sử dụng con dấu; (3) Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; (4) Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hết giá trị; (5) Thực hành lập hồ sơ công việc và chỉnh lý hồ sơ, tài liệu.

Phát biểu tổng kết khóa học, thay mặt Ban Tổ chức, ông Dương Cao Sơn – Phó Chánh Văn phòng KBNN nhấn mạnh, công tác văn thư, lưu trữ luôn giữ một vai trò quan trọng không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin bằng văn bản, phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý điều hành công việc; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải quyết công việc hằng ngày, tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Đồng thời, ông Dương Cao Sơn đề nghị các học viên: cần chủ động, sáng tạo vận dụng và phát huy có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn công tác; không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ và cập nhật kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; tích cực hướng dẫn, kiểm tra các công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc được giao giải quyết, giải quyết dứt điểm tình trạng hồ sơ, tài liệu giao nộp vào lưu trữ cơ quan chưa được lập hồ sơ; luôn chú trọng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong việc bảo quản, lưu trữ, in sao, nhân bản văn bản, tài liệu mang nội dung bí mật nhà nước, nhằm góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ của hệ thống KBNN đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước.

Toàn cảnh lớp học

Sau hai ngày học tập nghiêm túc, lớp học đã kết thúc tốt đẹp, các học viên đã được trang bị những kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước; giúp cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các đơn vị KBNN giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình; tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại đơn vị./.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước)