03:06 PM 02/07/2019  |   Lượt xem: 349  | 

Sáng 02/7/2019, Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể Công đoàn bộ phận và các đoàn viên công đoàn của Cục được trao tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ Nội vụ và Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2018.

Dưới đây là một số hình ảnh về các tập thể và cá nhân được trao tặng Giấy khen tại Hội nghị:

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ cho Công đoàn Phòng Chỉnh lý tài liệu – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Công đoàn Phòng Đọc – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Văn hóa – Thể thao” năm 2018.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Văn hóa – Thể thao” năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018.

 

 

Đồng chí Trần Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

 

 

Đồng chí Trần Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn Cục và  đồng chí Trần Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn  Cục và đồng chí Trần Thị Thúy Lan – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

 

TH