03:52 PM 19/11/2020  |   Lượt xem: 537  | 

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Trung tâm Lưu trữ quốc gia II), Sở Nội vụ An Giang đã thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong của một số đình thần, phủ thờ trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh An Giang gồm: Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Ban Tôn giáo cùng Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã đến khảo sát và thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong của 08 đình thần bao gồm: Đình thần Chợ Thủ, Đình thần Mỹ Hưng, Đình thần Bình Đức Đông, Đình thần Tân Phước, Phủ thờ Nguyễn Tộc huyện Chợ Mới; Đình thần Phú Lâm huyện Phú Tân; Đình thần Bình Thủy huyện Châu Phú; Đình thần Đồng Cô Ky huyện An Phú. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ phát biểu tại buổi làm việc với Đình thần Bình Thủy, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Tại các buổi làm việc ở các địa phương, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự phối hợp, công tác chuẩn bị của các địa phương đoàn đến làm việc, đồng thời quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ; công tác bảo tồn, giữ gìn kéo dài tuổi thọ của tài liệu quý hiếm, trong đó đặc biệt là loại hình tài liệu sắc phong, nguồn di sản độc đáo, quý hiếm và  có giá trị hiện đang bảo quản tại các đình thần, phủ thờ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cũng trong các buổi làm việc, các chuyên gia về tu bổ, phục chế tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đã trực tiếp hướng dẫn cách bảo quản tài liệu sắc phong và thực hiện bồi nền, tu bổ, phục chế đối với các sắc phong có dấu hiệu bị xuống cấp, hư hỏng nhẹ. Đối với những sắc phong bị hư hỏng nặng không thể thực hiện tại chỗ, đoàn công tác xin ý kiến của địa phương được tiếp nhận về Trung tâm Lưu trữ quốc gia II để thực hiện và sẽ hoàn trả lại địa phương sau khi hoàn thành xong công tác bồi nền, tu bổ và phục chế.

Đoàn Công tác nghiên cứu thực hiện tu bổ, phục chế các sắc phong bị hư hỏng, xuống cấp.

 

Đoàn Công tác hướng dẫn cách bảo quan sắc phong.

Đoàn Công tác thực hiện số hóa sắc phong. 

Nguyễn Văn Tuấn (Chi cục VTLT An Giang) và Nguyễn Tuyết (TTLTQGTL điện tử)