10:55 AM 23/11/2020  |   Lượt xem: 498  | 

Sáng ngày 19/11, tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử dành cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong Bộ Nội vụ.

    Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tác nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức trong Bộ với các bài giảng về quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.


     Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.  Quyết định này đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính; tổ chức triển khai đồng bộ hoạt động kết nối liên thông văn bản điện tử giữa Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy.

     Từ ngày 01/10/2018, Bộ Nội vụ đã triển khai Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử. Ngày 23/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1095/QĐ-BNV phê duyệt Quy trình xử lý văn bản điện tử đến và Quy trình tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử của Bộ Nội vụ. Thông qua đó, việc gửi, nhận văn bản được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, bảo đảm kiểm soát, phân rõ người, rõ việc trong quá trình giải quyết công việc, tiết kiệm được chi phí, rút ngắn thời gian thực thi công vụ.

     Để Lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình, nội quy của Lớp bồi dưỡng, lắng nghe giảng viên, tích cực nghiên cứu tài liệu, từ đó vận dụng kiến thức phục vụ cho công việc chuyên môn của công chức, viên chức.

     Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày 19 và 20/11, với 03 Chuyên đề: TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ trình bày 02 Chuyên đề: Quy trình xử lý văn bản điện tử đến tại Bộ Nội vụ và Quy trình xử lý văn bản điện tử đi tại Bộ Nội vụ;Kỹ sư Nguyễn Thành Nam, Văn phòng Bộ trình bày Chuyên đề: Tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử tại Bộ Nội vụ.

 
Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/khai-mac-lop-boi-duong-quy-trinh-xu-ly-van-45214.html)