02:26 PM 04/12/2007  |   Lượt xem: 195  | 

Sáng 04/12/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã khai giảng Lớp tập huấn “Kỹ năng viết tin, bài cho Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam”

Đến dự lễ khai giảng Lớp tập huấn có Tiến sĩ Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, nhà báo Phạm Hồng Thông - Phó tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, và lãnh đạo các phòng chức năng và  đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

Cục trưởng Trần Hoàng khai giảng Lớp tập huấn.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 04-06/12/2007. Tham dự lớp học là các cộng tác viên của Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam tại các Trung tâm Lưu trữ Bộ, ngành, tỉnh và thành phố phía  Bắc. Giảng viên tham gia giảng dạy tại Lớp tập huấn là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam và giảng viên từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tại Lớp  tập huấn, các học viên sẽ được nghe giảng các chuyên đề như: Chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam và định hướng thông tin tuyên truyền trên Tạp chí của Tiến sĩ Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Kỹ năng viết tin, bài cho Tạp chí và tuyên truyền về công tác ở địa phương của Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Đương - Tổng biên tập Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam; Lý thuyết và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí của Tiến sĩ Nguyễn Đức Dũng - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cũng trong thời gian tham dự Lớp tập huấn, các học viên sẽ đi khảo sát thực tế tại Trung tâm Lưu trữ Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, và Trung tâm Lưu trữ  tỉnh Hà Tây.

P.V