01:46 PM 22/11/2007  |   Lượt xem: 267  | 

Sáng 22/11/2007, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Vũ Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Tâm và Trần Quốc Thắng,  cùng đông đảo các học viên.

 Tham dự lớp bồi dưỡng là các lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, các chuyên viên và tương đương trở lên thuộc khối Văn phòng Cục, Trưởng, Phó phòng Hành chính - Tổ chức và cán bộ tổng hợp các tổ chức sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã nêu rõ: “Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lưu trữ theo Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, cũng như việc giải quyết các vấn đề mà thực tiễn tại các cơ sở đặt ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ ở các cơ quan trung ương, địa phương và các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, các cán bộ, công chức, viên chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đòi hỏi phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về các lĩnh vực có liên quan. Đặc biệt trong tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước, với xu thế hội nhập, mở cửa của đất nước ta hiện nay, nhiều vấn đề mới liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ đã được điều chỉnh trong hệ thống pháp luật như hình thức, thể thức, thẩm quyền, quy trình, thủ tục, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; các hình thức sở hữu, loại hình doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân…”

Theo Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương: “Việc mở lớp bồi dưỡng và cập nhật những kiến thức mới về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản  nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là vô cùng cần thiết và là đòi hỏi thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, góp phần đưa các hoạt động quản lý nhà nước cũng như các hoạt động sự nghiệp của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lên những bước phát triển mới”.

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương -Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khai giảng lớp học.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm- Phó Cục trưởng Cục Văn thư  và Lưu trữ nhà nước trình bày chuyên đề tại lớp học.

Lớp bồi dưỡng kiến thức này diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/11/2007 tại trụ sở Cục. Tại lớp học, các học viên nghiên cứu 4 chuyên đề chọn lọc. Trong đó, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm - Cục phó Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày về “ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ và những vấn đề cần giải quyết”; bà Nguyễn Thị Kim Khánh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ với chuyên đề “Trình tự, thủ tục, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ và những sai sót thường gặp”; bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính của Bộ Tư pháp giới thiệu quy định của pháp luật hiện hành về hình thức, thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và dự kiến sửa đổi vấn đề này trong dự thảo Luật ban hành văn bản QPPL trình Quốc hội khá XII thông qua. Ông Nguyễn Đình Cung - Trưởng Ban Kinh tế  Vĩ mô của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương giới thiệu quy định của pháp luật hiện hành về các loại hình doanh nghiệp; quyền sở sữu tài sản, tài liệu của các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoàil doanh nghiệp nhà nước góp vốn, liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước khi chuyển sang cổ phần hoá.

P.V