11:00 AM 06/04/2020  |   Lượt xem: 157  | 

Hội đồng Chính phủ đã họp bàn, đưa ra những quyết định kịp thời, những đối sách quan trọng.

       Tháng 4 năm 1946, tình hình chính trị, xã hội của đất nước lúc bấy giờ có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy  Hiệp định Sơ bộ với Pháp đã  ký được gần 1 tháng, nhưng việc triển khai thực hiện các điều khoản gặp nhiều khó khăn. Hội đồng Chính phủ đã họp bàn, đưa ra những quyết định kịp thời, những đối sách quan trọng nhằm ổn định an ninh, trật tự, củng cố chính quyền, xây dựng quân đội, bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống của nhân dân.

       Ngày 5 tháng 4 năm 1946 vào hồi 8 giờ, phiên họp bắt đầu với sự có mặt của toàn thể Hội đồng gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên. Ông Phạm Khắc Hòe làm thư ký.

       Tại phiên họp này, Hội đồng đã nghị quyết:

        -Việc thống nhất Quân đội

       “Căn cứ vào hai nguyên tắc:

       1) Điều kiện chung cho tất cả quân đội đều phải theo, bất phân thuộc đảng phái nào.

       2) Đều phải theo mệnh lệnh chung của Bộ Quốc phòng và của Chính phủ.

       Theo 2 nguyên tắc ấy, thực hành ở Hà Nội trước để làm gương”(1).

        - Việc đào tạo Quân đội:

       “Có hai trường chính

       1) Trường Võ bị (chuyên môn)

       2) Trường Chính trị viên.

       Và tổ chức 2 lớp không tốn cho ngân sách:

       1) Lớp bổ túc để tăng thêm phần chuyên môn cho các bộ đội tại ngũ,

       2) Lớp huấn luyện binh bị, tập cho các thanh niên chưa vào bộ đội, nhất là các học sinh và sinh viên.

       - Việc Tiếp tế Quân nhu

       Yêu cầu Bộ Tài chính liệu cho có tiền gấp”(2).

       Cũng trong phiên họp này, Hội đồng Chính phủ nhất trí đề xuất việc lập danh sách những người có thể bổ nhiệm Thẩm phán của Bộ Tư pháp, song Hội đồng cũng lưu ý, nếu danh sách có những người đang làm ở các Bộ hoặc Sở khác thì Bộ Tư pháp phải thông qua ý kiến của các Bộ, các Sở ấy.

       Hội đồng cũng tán thành, tới ngày 1/5 sẽ tổ chức một ngày Đại hội Thanh niên, đồng thời lập một ngạch huấn luyện viên thanh niên và thể dục.

       Về đảm bảo an ninh, trật tự, Hội đồng tán thành:

       “Cho người đi điều tra mật về việc thả các chính trị phạm, địa phương có thi hành mệnh lệnh chính phủ không?

       Lập một Ban Thanh tra ở Bộ Nội vụ.

       Phái người lên Tuyên Quang gấp để đưa 40 đồng bào ở Tàu về bị bắt tình nghi mà hiện giam ở trên ấy” (3).

 

..

..
Biên bản Họp Hội đồng Chính phủ, tháng 4/1946.
 Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hồ sơ 52, Phông Phủ Thủ tướng.
 

       Sau phiên họp này, vào ngày 8 tháng 4 năm 1946, hồi 8 giờ, Hội đồng tiếp tục nghị sự những vấn đề: Ngoại giao với Pháp, với Lào (trong đó có việc xem xét những đề nghị của ông Sainteny và giải pháp thương thuyết với Pháp để báo về tính mệnh và tài sản dân ta ở Lào).

       Những vấn đề mà Chính phủ nghị quyết trên đây đã được triển khai khẩn trương, kịp thời. Trong tình thế cấp bách, các quyết định đưa ra đã đem lại hiệu quả và có ý nghĩa vô cùng to lớn, ổn định xã hội, giữ thế chủ động trên mặt trận ngoại giao, đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.  Nhiều việc mang tính vĩ mô, cần có thời gian, đồng thời trong diễn biến tình hình mới, các phiên họp của tháng 4 năm ấy vẫn còn được tiếp tục. 

       Chú thích:

       (1), (2), (3) Trích Biên bản Họp Hội đồng Chính phủ, tháng 4/1946, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hồ sơ 52, Phông Phủ Thủ tướng.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)