03:45 PM 24/01/2019  |   Lượt xem: 412  | 

Sáng 24/01, tại Phòng Họp số 1 trụ sở Cục, theo Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng - Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì cuộc của Họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư.

 

Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban soạn thảo phát biểu tại cuộc họp.

     Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban soạn thảo; ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Phó Trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập cùng các thành viên Ban Soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về công tác văn thư (Theo quyết định số 68/QĐ-BNV ngày 18/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vể việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về công tác văn thư).

 

 

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước –
Phó Trưởng Ban soạn thảo - Tổ trưởng Tổ biên tập biểu tại cuộc họp.

     Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng – Trưởng Ban soạn thảo đã nêu lý do cần thiết của việc xây dựng dự thảo Nghị định về công tác văn thư xuất phát từ tình hình thực tế triển khai áp dụng Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, do sự phát triển của khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết công việc trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cũng đã đưa ra một số định hướng thảo luận về những điểm mới so với Nghị định cũ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, bổ sung cho dự thảo Nghị định mới.

     Tiếp đó, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – Phó Trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập Công bố Quyết định vể việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định về công tác văn thư và kế hoạch xây dựng Nghị định về công tác văn thư và Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

     Sau khi nghe bà Vũ Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ địa phương Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thư ký Ban soạn thảo, Tổ biên tập trình bày tóm tắt một số điểm mới trong dự thảo Nghị định, các đại biểu tham dự cuộc họp là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập từ các cơ quan như: Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền Thông, Trung tâm Thông tin Bộ Nội vụ đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý. Nội dung nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến của các thành viên là: Căn cứ pháp lý để xây dựng Nghị định, thể thức định dạng của văn bản điện tử (tiêu chuẩn trong và ngoài nước được áp dụng), việc lập hồ sơ điện tử và lưu trữ văn bản điện tử, định dạng phần mềm sử dụng soạn thảo văn bản điện tử, tiêu chuẩn, công nghệ lưu trữ văn bản điện tử, quy định về công tác văn thư khi có tài liệu điện tử, chữ ký số của người có thẩm quyền... Ngoài ra, các ý kiến cũng nêu ra một số điểm cần lưu ý trong quá trình xây dựng là việc tham chiếu các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đã ban hành.

     Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng - Trưởng Ban soạn thảo đã nhất trí về cơ bản các nội dung của Tổ biên tập xây dựng trong dự thảo Nghị định, đánh giá cao và yêu cầu tiếp thu các ý góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định trong thời gian sớm nhất có thể. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Ban soạn thảo, Tổ biên tập cần phải tổng kết những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP để làm cơ sở xây dựng Nghị định mới.

 

 

Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục VTLTNN, Tổ phó Tổ  biên tập phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng Nghiệp vụ VT-LT địa phương, Cục VTLTNN, thành viên Ban soạn thảo, tuyên bố lý do và chương trình cuộc họp.

 

 
 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ VT-LT địa phương, Cục VTLTNN Vũ Thanh Thủy, Thư ký Ban soạn thảo trình bày dự thảo Nghị định.

 

 

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ Trần Văn Khiêm, thành viên Ban soạn thảo, phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Ông Nguyễn Hữu Hùng – Cục trưởng Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ - Thành viên Ban soạn thảo phát biểu.

 

 

Bà Mai Thị Thơm - Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên Ban soạn thảo, phát biểu tại cuộc họp.

 

 

 Bà Võ Thị Hồng Lan - Trưởng phòng Phòng Tổng hợp nghiệp vụ, Hành chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên, phát biểu tại cuộc họp.

 

 
 
Ông Đỗ Đình Lợi - Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, thành viên, phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Ông Lê Nhật – Phó Trưởng phòng Tích hợp hệ thống, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền Thông, thành viên Ban soạn thảo, phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Ông Chu Tuấn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ, thành viên Ban soạn thảo, phát biểu tại cuộc họp.

 

 

 Ông Lê Quang Tùng - Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên Ban soạn thảo,phát biểu tại cuộc họp.

 

 

 Bà Nguyễn Thị Chinh - Trưởng phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao KHCN, Trung tâm KHCN VTLT, Cục VTLTNN , thành viên Tổ biên tập, phát biểu tại cuộc họp.

 

 

Toàn cảnh cuộc họp.

(Ban Biên tập)